Vigsø Feriecenter ligger tæt på havet ved Vigsø Bugt på Thys nordkyst. Feriehusene ligger integreret i landskabet, der er defineret af klitter og plantager. Lidt vest for feriecenteret ligger Hanstholmknuden.

.

For at imødekomme behovet for feriemuligheder for familier med børn udskrev Arbejdsministeriets Ferieudvalg i 1966 en arkitektkonkurrence om en ferieby i Vigsø ved Hanstholm. Konkurrencen blev vundet af Stephan Kappel, der placerede husene i to grupper i det storslåede terræn, og bygningerne er lagt på tværs af højdekurverne. Landskabsarkitekten var Jørn Palle Schmidt. Feriebyen blev opført af Dansk Folkeferie 1966-71 og udvidet 1986-88.

Videre læsning

Læs mere om Hanstholms arkitektur

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur