Faktaboks

Jørn Palle Schmidt
Født
14. august 1923, København
Virkested
Danmark

Biografi

Jørn Palle Schmidt arbejdede for og inspireredes af Aksel Andersen, før han i 1952 startede egen tegnestue. Som underviser og professor ved Landbohøjskolen udførte han herunder et omfattende udviklingsarbejde af plantemateriale. S. har skabt haveanlæg ved mange boligbebyggelser, han har projekteret friarealer ved skoler og motorvejsanlæg og ikke mindst tegnet mere end 600 haver ved enfamilie- og rækkehuse. S. ønsker, at mennesker skal mærke naturelementerne, vækst og vækstfrodighed er en nødvendighed. S. ønsker at skabe beplantninger, der med hurtighed i tilvæksten viser forandring, er dynamiske og demonstrerer livsprocessen, opvækst, modning, forfald.

Det ses ved mange boligbebyggelser, f.eks ved Carlsro, Grenhusene i Hvidovre, Vesterbo i Værløse, Terrassehusene i Fredensborg, Hastrupparken, Hestkøblund. S. bruger samtidig store plantevolumener til opbygning af rum, kulisser, flader, bl.a. ved Herning Kirkegård og langs motorveje. Anlæggene fremtræder ret anonyme, enkle og renfærdige, karske, men langtfra karrige. Anlægget ved Blaagaard Seminarium og Enghavegård Skole har store, rene flader, der svarer til bygningernes linier. Hovedadgangen er en markant, konkav vej med fire rækker sølvløn, og ved facaderne er brede, rektangulære og hævede bede beplantet med hjortetakstræ og hængepil i et lavt bunddække.

Et andet mål er diversitet, en variation i plantesammensætning, som giver en mangfoldighed af sanseindtryk, ved løvets forskellige former, ved dufte og farver. Lyngby Uddannelsescenter, tidligere Trongårdsskolen og Jonstrup Seminarium, tegnes mod vejen af fire rækker platantræer. En dobbelt platanrække leder ind i bygningskomplekset, som omslutter en stor grønning. Særlig bemærkelsesværdig er en indre vandhave, hvor svævende flisegange leder til en midterø. Den rigt varierede vækstlighed er opnået ved brug af fligetbladede eksoter, og havens store frodighed fordobles ved spejling i vandet.

Genealogi

Schmidt, Jørn Palle, *1923, landskabsarkitekt. *14.8.1923 i Kbh. Forældre: Prokurist Lauritz Teodor S. og modist Valborg Fanny Clément. ~1° 5.8.1950 i Malle ved Løgstør med Grethe Agnete Sørensen, *2.10.1925 i Ranum ved Løgstør, datter af købmand Carl Marius S. og Else Nielsine Kristine Hollesen. Ægteskabet opl. 24.2.1976. Samliv 1961-83 med landskabsark. Agnete Muusfeldt, *25.12.1918 i Kbh., ?23.10.1991 i Kildehusene ved Nyk. S., datter af ing. Olaf Johannes M. og Marie Amalie Storck. ~2° 6.5.1995 i Nørre Asmindrup med maleren Pia Vilhelmsen, *28.4.1956 i Søborg ved Kbh., datter af maleren Mogens Leon V. og Anna Margrethe Møller Madsen.

Uddannelse

Gartner 1942; Beder Gartnersk. 1942-43; havebrugskand. fra Den Kgl. Vet.- og Landbohøjsk. 1950.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links