Faktaboks

Getrud Vasegaard
Født
23. februar 1913, Rønne
Død
7. juli 2007, Frederiksberg
Titel
Keramiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Gertrud Vasegaard vendte efter uddannelsen i København tilbage til Bornholm, hvor hun i Gudhjem oprettede værksted sammen med søsteren Lisbeth Munch-Petersen. I 1937 ophørte dette samarbejde, hvorefter V. flyttede ind i eget nyopført værksted i Holkadalen. I 1945 mødte hun kunsthistorikeren Aksel Rode, der to år forinden var blevet ansat som kunstnerisk konsulent på Bing & Grøndahls Porcelænsfabrik. Mødet medførte en invitation til at arbejde på fabrikkens stentøjsværksted om vinteren. Fra 1949 og ti år frem var V. fuldtidsbeskæftiget på fabrikken, hvor hun fik hele det traditionsrige værksteds ekspertise stillet til rådighed, bl.a. Aksel Rodes og overingeniør Busch Jensens indsigt i glasurkemi og brændingsteknik. For Bing & Grøndahl betød samarbejdet en tiltrængt kunstnerisk fornyelse, mens V. i betydeligt omfang fik udvidet sine erfaringer med udformning, dekoration og glasurbehandling. V.s gennembrud fandt sted omkring 1950, og fra dette tidspunkt var hun med i den kreds, der førte Danish Design frem internationalt, bl.a. Kay Bojesen, Finn Juhl, Christian Poulsen og Hans J. Wegner. I 1959 afbrød V. samarbejdet med Bing & Grøndahl for sammen med Aksel Rode og datteren Myre V. at oprette værkstedsfællesskab i Allégade, fra 1969 alene sammen med datteren. I det nye værksted fortsatte V. arbejdet med unikastentøj, samtidig med at Den kgl. Porcelainsfabrik stod klar med en designopgave, nemlig spisestellene Gemina og Gemma. På den retrospektive udstilling i 1984 var det muligt at danne sig et overblik over V.s livsværk fra ungdommens lertøjsproduktion, over de disciplinerede fabriksarbejder frem til kulminationen i den frigjorte kunstneriske skaben fra værkstedet i Allégade. Karakteristisk for hele værket er sansen for proportioner, en sikker bevidsthed om skærvens forbindelse med glasuren og endelig ornamentet, oftest enkle geometriske figurer, som en integreret del af formen. V.s arbejder er præget af mådehold og af ærlighed i udtrykket, hvor lertype, form, dekoration og glasur udgør en ubrydelig helhed.

Genealogi

Vasegaard Rode, Gertrud Hjorth, *1913, keramiker. *23.2.1913 i Rønne. Døbt Gertrud Hjorth, navneskift fra Rode til Vasegaard 19.9.1977. Forældre: Keramiker, fabrikant Hans Adolph H. og maleren Johanne Marie Tvede Bruhn. ~1° 4.9.1935 i Rønne med maleren, grafikeren Sigurd Steen Vasegaard, *11.11.1909 i Kbh., †7.7.1967 i Rønne, søn af redaktionssekr., forfatter Søren Sørensen V. og Petrine Sophie Marie Pedersen. Ægteskabet opl. 1948. ~2° 28.9.1961 på Fr.berg med kunsthistoriker, docent Aksel Vilhelm Rode, *27.2.1905 smst., †16.1.1989 i Kbh., søn af ekspeditionssekr. Svend R. og Petra Elisa (Dadi) Pock. Ægteskabet opl. 1973.

Uddannelse

L. Hjorths Terracottafabr., Rønne 1927- 29; Kunsthåndv.sk., Kbh. 1930-32; Holmegaards Glasværk 1931; Bode Willumsens værksted, Kbh. 1932; pottemager Olga Jensens værksted, Kbh. 1933.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links