Faktaboks

Gutte Eriksen
Født
20. november 1918, Rødby
Titel
Keramiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Gutte Eriksen blev efter en grundig uddannelse, efterfulgt af flere års beskæftigelse på forskellige værksteder, dybt fortrolig med pottemagerfagets traditioner. Afgørende for udviklingen blev opholdet hos nestoren i vor tids internationale keramik, Bernard Leach. Han påpegede bl.a. den nødvendige "naturlighed", dvs. enkelhed i form og dekoration og nøjsomhed i brugen af materialer og teknikker. Stor betydning fik også studierejserne til Frankrig og Japan. Efter at E. i 1953 havde etableret sit værksted i St. Karlsminde, udviklede hun i de følgende år de former og teknikker, der er blevet grundlaget for hendes karakteristiske udtryk. De klassiske grundformer udformes på drejeskiven i varierede proportioner. Den sparsomme dekoration finder oftest udtryk i en særlig udformning af detaljer som hals, hank eller tud, til tider i et stempel eller i glasurens farvespil. Næsten altid ses hændernes spor fra opdrejningen. Den anvendte ler- og brændingstype kan bedst betegnes som hårdtbrændt lertøj. E.s arbejder er ligeledes kendetegnet af en forfinet og rigt nuanceret brug af glasur, og det til trods for anvendelsen af de simpleste askeglasurer. Nuanceringen i farve og overfladekarakter fremmes ved påføringen og i den efterfølgende styring af ovntemperatur og -atmosfære. Man kan undre sig over, at E.s begrænsede repertoire af traditionelle former, materialer og teknikker kan føre til avancerede og interessante resultater. Men det er netop hemmeligheden bag hendes egenart, udviklet i kraft af talent og livslang erfaring. På den retrospektive udstilling i 1987 kunne man følge udviklingen i retning af større og større enkelhed. Specielt i en række arbejder fra 1980erne kunne man opleve den sjældne skønhed, der opstår, når naturens egne materialer, former og strukturer genspejles i det keramiske udtryk. Det er denne særlige kvalitet, som er blevet forbundet med E.s virksomhed, og som har givet hende en fremtrædende placering i den internationale, keramiske sammenhæng.

Genealogi

Eriksen, Gudrun (Gutte) Agnete Tryde, *1918, keramiker. *20.11.1918 i Rødby. Forældre: Sognepræst Erik E. og cand.mag. Louise Tryde. ~6.10.1951 i Kbh. med maleren Preben Hansen, *2.2.1925 i Århus, søn af maleren Thorvald H. og Emma Augusta Holm.

Uddannelse

Kunsthaandværkersk. Kbh., keramikkl. 1936- 39.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links