Faktaboks

Agnete Muusfeldt
Født
25. december 1918, København
Død
23. oktober 1991, Kildehusene ved Nykøbing S
Virkested
Danmark

Biografi

Agnete Muusfeldt har, alene og sammen med Erik Mygind og med Inger Ravn, skabt en lang række haveanlæg til boligbebyggelser, skoler, institutioner m.m. Vægten er ikke mindst lagt på den grønne formgivning, hvor der er stræbt imod at lægge oplevelser af paradisisk frodighed til rette for andre mennesker, og det har været et mål at viderebringe oplevelser af planters dynamik. I mange bebyggelser fra 1950erne levendegøres idealerne om enkel frodighed mellem boligblokkene og om ustrukturerede legesteder for børn.

Karakteristisk for M. var en unik sans for plantesammensætninger, og hun har i særlig grad skabt mange nuancerede, blomstrende anlæg med poetiske detaljer. Udearealerne til Kildeskovhallen i Gentofte er et af de smukkeste arbejder, hvor en enkel og gedigen formgivning af adgangs- og parkeringsarealer beriges af et varieret plantevalg og afvekslende beplantninger. Man har illusionen af at være i en skov. M. videregav ofte sine ideer og erfaringer i artikler i Haven, Weekendavisen og Havekunst/Landskab.

Genealogi

Muusfeldt, Agnete, 1918-1991, landskabsarkitekt. *25.12.1918 i Kbh., ?23.10.1991 i Kildehusene ved Nyk. S., begr. på Egebjerg Kgrd. Forældre: Ing. Olaf Johannes M. og Marie Amalie Storck. ~15.5.1945 i Hell. med landskabsark. Erik Holger Mygind, *29.8.1916 i Kbh., ?29.4.1978 i Farum, søn af overlæge Sidney Holger M. og Kirsten Christensen. Ægteskabet opl. 1961. Samliv 1961-83 med landskabsark., prof. Jørn Palle Schmidt, *14.8.1923 i Kbh., søn af prokurist Lauritz Theodor S. og modist Valborg Fanny Clément.

Uddannelse

Gartner; Havebrugskand. fra Den Kgl. Vet.- og Landbohøjsk. 1946.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links