Faktaboks

Erik Mygind
Født
29. august 1916, København
Død
29. april 1978, Farum
Virkested
Danmark

Biografi

Erik Mygind havde stor interesse for børn og deres legemuligheder. Dette udmøntede sig i viderebearbejdelse af C.Th. Sørensens skrammellegepladsidé, i børnehaven ved Haveselskabets udstilling i 1955 sammen med Agnete M. (senere Muusfeldt) og i Hulebyen ved boligebyggelsen Åbrinken i Virum. M. var et socialt engageret menneske, hvis anlæg i tillæg til det formgivningsmæssige aspekt også besad et pædagogisk sigte. Børns udfoldelsesmuligheder tilgodeses fuldt ud, idet friarealerne udformes i en enkel og uformel stil med lunde og krat til hulebyggeri og anden spontan leg. M. var i en årrække konsulent ved børnehavepædagoguddannelsen. Ud over kolonihaveområder og friarealer til boligbebyggelser i Københavns omegn løste M. mange opgaver i Jylland, f.eks. friarealer til centralskoler og gymnasier.

Genealogi

Mygind, Erik Holger, 1916-1978, landskabsarkitekt. *29.8.1916 i Kbh., ?29.4.1978 i Farum, begr. i Gent. (De ukendtes Grav, Mariebjerg). Forældre: Overlæge Sidney Holger M. og Kirsten Christensen. ~1° 15.5.1945 i Hell. med landskabsark. Agnete Muusfeldt, *25.12.1918 i Kbh., ?23.10.1991 i Kildehusene ved Nyk. S., datter af ing. Olaf Johannes M. og Marie Amalie Storck. Ægteskabet opl. 1961. ~2° 26.6.1970 i Kgs. Lyngby med lærer Kirsten Prag, *27.11.1923 i Kbh., datter af tilskærer Axel Bernhard Knud P. og sygeplejerske Sigrid Valborg Heindorff.

Uddannelse

Havebrugskand. fra Den Kgl. Vet.- og Landbohøjsk. 1941.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links