Faktaboks

Jeppe Vontillius
Født
15. december 1915, Frederiksberg
Død
27. marts 1994
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Jeppe Vontillius' interesse for figurstudiet blev allerede vakt på Rostrup Bøyesens tegneskole, og også senere kredsede han i sine billeder bestandigt om den menneskelige krop. Han udforskede dens form, som ofte blev gengivet voluminøs og tung og eksperimenterede med at sætte den i relation til det omgivende rum. Med forkærlighed malede han liggende, stående eller siddende kvindeskikkelser, placeret frontalt foran beskueren. Han tilstræbte enkelhed og undgik detaljer. Han anvendte afdæmpede farver, bestående af grå, brune, sorte, hvide og mørkegrønne nuancer, som blev påsat i pastose, brede penselstrøg eller med paletkniv. Mellem 1947-57 blev figurerne ofte understreget med kraftige, mørke konturer. I sin ungdom fandt V. bl.a. inspiration i værker af V. Hammershøi og V. Lundstrøm, mens han i de senere år mere interesserede sig for Lauritz Hartz, E. Weie og E. Hoppe.

Ved siden af figurbillederne malede V. landskaber, som især efter 1951, da han havde bosat sig i Lønholt i Nordsjælland, blev et hyppigt tilbagevendende motiv. Han malede ofte grusgrave eller det åbne landskab, gengivet med brede, horisontalt løbende flader, rytmisk forskudt for hinanden. Som i figurbillederne foretrak V. også i landskabsbillederne de små formater, samt en enkel og streng kompositionsform og stilfærdige farver. Han var medstifter af kunstnersammenslutningen Bølleblomsten, som fortrinsvis bestod af elever fra Rostrup Bøyesens tegneskole.

Genealogi

Vontillius, Jeppe Carl Jeppesen, 1915-1994, maler. *15.12.1915 på Fr.berg, ?27.3.1994. Forældre: Trafikass., senere stationsforstander Alfred Jørgen Herman V. og Edla Jeppesen. ~27.4.1940 på Fr.berg med Ellen Marie Dupont, *18.6.1917 i Kbh.

Uddannelse

I malerlære 1931, svendebrev 1935; elev af P. Rostrup Bøyesen vintrene 1936-37, 1940-42.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links