Faktaboks

Henry Heerup
Født
4. november 1907, Frederiksberg
Død
30. maj 1993, Vanløse
Titel
Billedhugger, maler, grafiker
Nationalitet
Dansk
Virkested
Rødovre, Danmark

Biografi

Henry Heerups virke karakteriseres mest af alt ved dets overvældende frodighed og de dermed forbundne aktiver: Fantasiens frihed og rigdom, formfølelsens styrke og dens centrering om tilværelsens basale områder, samt ikke mindst den dybe originalitet, som gennemtrænger værket. Tegne- og malelysten og – evnerne dyrkede H. fra drengeårene, da han alene med sin selverhvervende mor boede ved Nørrebros Runddel. Efter forsøg på at finde en mere prosaisk levevej kom han ind på Akademiet. Her blev Ejnar Nielsen og Aksel Jørgensen gode lærere for ham. Mere betød dog kammeratskabet, især med Vilh. Bjerke Petersen, Rich. Mortensen og Ejler Bille, tre abstrakt-surrealistiske pionerer, der tog ham med på udstillingen Linien i 1934 og siden holdt ved i livslange venskaber.

H. begyndte i naturalismen. Nogle fine malerier, ofte med portræt- eller figurtemaer, viser det. At fantasien tidligt var på fremmarch, ses dog af meget andet, iberegnet tegninger og værker i plastelina, og da han på Linien udstillede 30 skulpturer samt assemblager, kom hans uortodokse virke for første gang i fokus viden om. Især tiltrak assemblagerne opmærksomheden, "skraldemodellerne", som H. senere med et vist nok selvopfundet ord benævnte dem. De var sammensat af alskens kassabelt gods: Cykeldele, legetøjsrester, ølkapsler osv. Men poesien var der. Og siden overlevede den på det smukkeste, bl.a. i Grammofonmanden og Døden høster, der, også anskuet under international vinkel, er vægtige arbejder. De fleste skulpturer og malerier blev til i H.s vildtvoksende have mellem katte og polstermøbler, først i Vanløse og fra 1946 i Rødovre.

Materialerne var mange, til skulpturer bl.a. fedtsten, marmor og især granit, mens malegrunden rakte fra gamle sække og tæpper til finérplader og bøttelåg, men sjældent til malerilærred. Indtryk af egyptisk kunst, og vel også Kai Nielsens og især den romanske tids danske stenhuggeres, fik betydning for H.s virke i skulpturen. Men formsproget var dog uforveksleligt hans eget. H. kaldte sine sten for "naturens hårdkogte æg", og respekten, hans øje og sind for det autonome i den enkelte sten, dens facon, størrelse etc., bar frugt. Nerven for det plastiske i rytme, tyngde og proportion fornægtede sig ikke, ej heller afsættet i den livsvarme oplevelse eller fantasiens frihed.

Frugtbarhedshornet, Millehoved, Barn i stol, Skraldemænd, Prins Tønde, Narren, Glad barn, Fugl og andre kraftfulde værker gav ham en fremskudt plads i periodens danske skulptur. I maleriet anes impulser fra et bredt felt, men også her uden at oprindeligheden eller ægtheden anfægtes. Ofte gøres flittig brug af let fattelige symboler, hjerte, kors, hjul, regnbue, fugl etc. og med fri, næsten surrealistisk motiv-blanding i samme komposition, men i de bedste billeder altid med formfølelsens sikre greb om den ornamentale helhed og med udtryksrig fylde fra hans frodigt billedskabende fantasi. Malerier som Vanløse-madonna, Portræt af min mor og Krigsmoderen tegner til et langt liv. En god del af H.s ikke mindre originale grafik, især de tidlige litografier og nogle sort/hvide linoleumsnit, synes af lignende slidstyrke. Også i flere udsmykninger røres kræfterne. At H. i sin levetid var repræsenteret på over 1000 udstillinger, deraf flere hundrede separate, de fleste efter indbydelse, er let begribeligt. På en gang i alvorlig forstand naiv, tænksom melankoliker og lyrisk-munter fabulant, holdt H. sig til det nære. Til arbejdsglæden, naturens store kredsløb, seksualiteten, moderen, ægtefællen, børnene, dyrene og hverdagen omkring ham.

Genealogi

Heerup, Henry, 1907-1993, maler, billedhugger og grafiker. *4.11.1907 på Fr.berg, ?30.5.1993 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Døbt Christensen, naveskifte til Herup ca.1914, antaget navnet Heerup. Moder: Possementmager og manufakturforretningsbest. Sera (Sara) Lolia Anna H. ~1° 4.11.1933 i Kbh. med akademielev, væveren Emilie Westh (se Heerup, Mille), *20.3.1911 i Vester Marie, ? 25.1.1999 datter af gårdejer Jesper Andreas W. og Ellen Birgitte Holm. Ægteskabet opl. 1945. ~2° 17.12.1958 i Kbh. med maleren Marion Karla Edith Brock (se Heerup, Marion), *2.5.1911 i Stettin, ?5.8.1997 datter af advokat Walther B. og Käthe Kalisky.

Uddannelse

En kort tid i lære som bl.a. stenhugger, skiltemaler el. bronzestøber fra 1922, som litograf fra 1923; elev i maleri og tegn. på private sk.; Kunstakad. Kbh., malersk. (Ejnar Nielsen, Aksel Jørgensen) og et par mdr. billedh.sk. (Einar Utzon-Frank) 1927-32.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links