Faktaboks

Ejler Bille
Født
6. marts 1910, Odder
Død
1. maj 2004
Titel
Billedhugger, maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark, Frankrig

Biografi

Ejler Bille stiftede i 1933 sammen med Vilhelm Bjerke- Petersen og Richard Mortensen kunstnersammenslutningen linien. Året efter manifesterede gruppen sig med en udstilling og et tidsskrift. Inspirationskilderne var de nye strømninger ude i Europa: Bauhaus som centrum for den abstrakte kunsts udvikling i Tyskland og Paris som hjemsted for kubisme, abstrakt kunst og surrealisme. Udgangspunktet for de forskellige former for nyorientering spændte fra musikken, negerskulpturen, børnetegninger til psykoanalysen. B. debuterede som billedhugger i 1931. De tidlige abstrakte skulpturer Mår, Spadserende form og Lurende fugl har klart naturbundne træk. Senere blev naturinspirationen mindre synlig, men den er altid til stede i B.s værk, også når det gælder maleriet, som han sideløbende arbejdede med, og som siden blev hans foretrukne medie.

Efter igennem 1930rne at have afprøvet forskellige abstrakte udtryk udviklede han i løbet af 1940rne sin egen karakteristiske form. Hans billeder bliver til ved at han føjer den ene lille, farvemættede form til den anden. Hver enkelt figur modelleres op med pensel og farve til sit eget selvstændige liv, som så igen afføder nye små mikrokosmos, der til sidst strukturerer en hel koloni som er det færdige billede. På denne måde skaber han en fortættethed og stoflighed i detaljen og en levende intensitet i helhed og overflade, der netop er karakteristisk for B.s billedunivers. Karakteristisk er også den fortættede, lyriske, til tider poetiske eller meditative stemning, der præger hans kunst. De stoflige kvaliteter i maleriet har en naturlig sammenhæng med hans tidlige arbejde med skulptur. En del af B.s billeder tager navn, stemning og kolorit efter de steder, hvor de er blevet til. Andre har ganske enkelt en given farvesammensætning som titel. Det er farven der bærer udtrykket i B.s værk. Han har udforsket dens egenskaber og gennemspillet hele farveregisteret fra de mørke jordfarver over de lysmættede fra 1947 i forbindelse med Cagnes-sur-Mer opholdet til de rene stærke farver fra 1972, udsprunget af rejserne til Bali.

B. lavede tidligt enkelte litografier og har siden begyndelsen af 1970erne jævnligt beskæftiget sig hermed. I dette grafiske medium er det primært billedtegnet, han udtrykker sig med, dvs. et billedornament, der består af flere tegn, som egentlig er en forenkling og stilisering af de små figurer, former, strukturer og farver, B. tidligere har dyrket. En usædvanlig stor aktivitet præger B.s liv som kunstner. Ud over B.s deltagelse i den legendariske Cobra-bevægelse (1948-51) har især hans medlemskab af den lyrisk funderede Martsudstilling (1951-82) haft betydning for hans kunst. Sideløbende med en stor billedkunstnerisk produktion har B. tillige virket som forfatter, digter og engageret kunstdebattør. Hertil kommer en stor rejseaktivitet der gennem de senere år har haft Bali som mål. Sammen med sin kone, maleren Agnete Therkildsen, har han således ved gentagne besøg kunnet skabe en samling af balinesisk kunst, som i dag findes på Holstebro Kunstmuseum.

Genealogi

Bille, Ejler Kristian Torbensen, 1910-2004, maler og billedhugger. *6.3.1910 i Odder, ?1.5.2004. Forældre: Red. Torben Holger B. og Anna Kirstine Lysabild Jensen. ~1.6.1944 i Esbjerg med maleren og forfatteren Else Agnete Therkildsen, *10.5.1900 i Lille Darum, ?28.12.1993, datter af gårdejer Søren Nielsen T. og Anne Cathrine Lauridsen.

Uddannelse

Student fra Birkerød Statssk. 1930; Kunsthåndværkersk. 1930- 31; elev af Bizzie Høyer 1932; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. 1932- 33.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links