Faktaboks

Else Alfelt
Født
16. september 1910, København
Død
9. august 1974, København
Titel
Maler
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Else Alfelt hørte til kredsen af spontane, abstrakte kunstnere, der i 1930rne samledes i eller omkring linien, i 1940rne grupperede sig i Høst- udstillingen og 1948-51 deltog i det internationale, kollektive eksperiment Cobra. Under indtryk af liniens surrealistisk inspirerede maleri udviklede A. fra midten af 1930rne sit eget abstrakte billedsprog. Kompositionerne i den tidlige fase vekslede mellem runde, naturinspirerede, vegetative former med svajende linjer og stringent geometriske, spidse former. Der var en ofte udtalt rytmisk bevægelse i hendes tidlige billeder. Karakteristisk og tidstypisk var arbejdsmetoden. Lærredet eller papiret blev inddelt i felter, som derpå blev farvelagt, og endelig blev konturerne trukket op med mørk eller kontrasterende farve. Det var de formmæssige problemer, Else Alfelt arbejdede med i disse år.

Motiverne fik fra 1940rne tydeligere karakter af bjergtinder mod et åbent rum, men det var først efter krigen, at A. så virkelige bjerge. Mødet med bjergnaturen på tilbagevendende rejser til svensk og norsk Lapland i efterkrigsårene forløste A.s koloristiske og lyriske talent. De lidt stive former blev nu forvandlet til en frit flydende strøm af klare og stærke farver. Fra det tidspunkt blev bjerge og naturstemninger i bjergene den altdominerende inspirationskilde og drivkraft i hendes værk, der fik næring gennem utallige rejser til bjergrige egne. Især vendte A. gentagne gange tilbage til Dolomitterne. Tiden fra begyndelsen af 1950erne til midten af 1960erne, hvor A. opsøgte Europas store bjerge, domineredes af store udsmykningsopgaver. En betagelse af farvepragten og ønsket om et levende lysspil er sandsynlige forklaringer på, at A. gav sig i kast med et så håndværksmæssigt krævende arbejde som mosaiklægning. Den første og største mosaik Regnbuen, 1953-57, var 2,5 m høj og 5 m lang. A. forberedte sig på opgaven ved studier i Ravenna. Efterhånden blev universet inddraget mere og mere i A.s billeder. Sole og måner danser rundt i bjerglandskaberne. På rejser til Tunis og Marokko i begyndelsen af 1960erne fik billederne glød af Middelhavets stærke kolorit. Universets blomst er titlen på en serie farvestærke kompositioner i rødt, orange og gult, som A. skabte i 1966. Disse kompositioner, der radikalt brød med de tidligere, er kendetegnet ved en hvirvelstrøm af krydsende linjer og ved splintrede farvefelter af krystallinsk karakter.

Højdepunktet i A.s kunstneriske erkendelse indtraf med opholdet i Japan i 1967. Den meditative tilstand i zen-templerne kendte hun fra sin egen fordybelse i og dialog med naturen, der var essentiel for hendes kunstneriske skaben. Indtrykkene resulterede i en række tuschtegninger og akvareller med kalligrafiske tegn. I de senere år arbejdede A. fortrinsvis med akvarellen. Den bærende struktur i disse billeder er spiralbevægelsen indtegnet i en pyramideform, og farvevalget er som i en stor del af A.s værk modulationer over gult, orange, rødt, blåt og grønt.

Genealogi

Alfelt, Else Kirsten Tove, 1910-1974, maler. *16.9.1910 i Kbh., †9.8.1974 smst., (urne på Tisvilde Kgrd.). Forældre: Bankfuldmægtig Carl Valdemar A. og Edith Alexandra Regine Julie Thomsen. ~7.12.1934 i Kbh. med maleren Carl-Henning Pedersen, *29.3.1913 smst., søn af jord- og betonarbejder Johannes P. og Ellen Hansen.

Uddannelse

Tekn. Sk. 1925-27; i øvrigt autodidakt.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links