Faktaboks

Karl Otto Johansen
Født
24. september 1918, Humlebæk
Titel
Billedhugger
Nationalitet
Dansk
Virkested
Danmark

Biografi

Karl Otto Johansen var i læreårene hos stenhuggermester Thorvald Petersen medarbejder på skulpturer af Svend Ratsack, Jens Lund, Henrik Starcke og August Keil, hvilket blev af betydning for hans forhold til stenen som materiale. Granitten er hans foretrukne stentype, og i den hugger han med udpræget sans for netop de muligheder, der ligger i kontrasterne mellem grove og mere glatpolerede partier. Hans skulpturer er udført i en enkel, stram, naturalistisk form. Ofte er motivet et dyr eller en dyregruppe, hvor menneskefiguren også kan indgå. Personen er kun i enkelte tilfælde individualiseret, oftest er den behandlet mere anonymt. Hans stentøjsfigurer for Bing & Grøndahl er i slægt med hans granitarbejder med stramme og faste linieforløb.

Genealogi

Johansen, Karl Otto, *1918, billedhugger. *24.9.1918 i Humlebæk. Forældre: Mejeribestyrer, senere mejeriforpagter på Krogerup Johannes J. og Anna Petersen. ~28.7.1945 i Gurre med gartner Inger Langeland, *16.2.1921 i Helsingør, datter af landmand Holger Jens Eggert L. og Ebba Laura Breiting.

Uddannelse

Stud., Rungsted Statssk. 1936; i lære hos stenhuggerm. Thorvald Petersen 1936-39; modellering hos Henry Luckow-Nielsen 1936-40; Tekn. Sk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om billedkunst

Se alle kunstnerbiografier

Eksterne links