En gravrøse er en mindre gravhøj, der er opbygget af sten. De registrerede fredede gravrøser findes i næsten hele landet, men navnlig Bornholm er repræsenteret med mange gravrøser, som kan være lagt så tæt, at der er tale om egentlige gravpladser. Hovedparten af de undersøgte gravrøser stammer fra bronzealderen og jernalderen (ca. 1700 f.Kr.-1050 e.Kr.) og indeholder foruden den gravlagte også forskellige gravgaver, som den døde har fået med sig i graven. Selve centralgraven inde i gravrøsen kan være opbygget af kantstillede sten.

Videre læsning

Læs mere om fredede fortidsminder

Se alle begreber om arkæologi

Se alle artikler om

Eksterne links