Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Krigergravene knytter sig særlig til de to slesvigske krige (1848-50 og 1864), hvor der navnlig i det sønderjyske område findes en række krigergrave, samt fra verdenskrigene i 1900-tallet. Navnlig i området omkring Dybbøl og ved Sønderborg findes flere krigergrave fra krigen i 1864.Soldater, der faldt i de slesvigske krige, er også begravet mange steder i landet. I Sønderjylland findes der ved de fleste kirker desuden mindetavler over sognets faldne i 1. Verdenskrig.

Videre læsning

Læs mere om fredede fortidsminder

Se alle begreber om arkæologi

Se alle artikler om

Eksterne links