Skanser er militære forsvarsanlæg opbygget af jordvolde. I Danmark findes flere bevarede skanser fra blandt andet Englandskrigene i begyndelsen af 1800-tallet, hvor der overalt i landet i de kystnære egne blev anlagt skanser for at hindre fjendtlig indtrængen i eksempelvis fjordene. Senere i 1800-tallet blev der i forbindelse med de slesvigske krige anlagt skanser i blandt andet Fredericia og ved Dybbøl, og fra tiden omkring 1. verdenskrig findes enkelte skanser opført som led i Københavns Befæstning.

Videre læsning

Læs mere om fredede fortidsminder

Se alle begreber om arkæologi

Se alle artikler om

Eksterne links