Tuegrave er brandgrave dækket af en lav jordhøjning og forbindes ofte med de store gravpladser fra førromersk jernalder (ca. 500-1. f.Kr.), hvor gravskikken var særlig udbredt. Midt i tuegraven var den døde gravlagt efter at være blevet brændt på ligbålet, og omkring den nedsatte urne var en lav gravhøj rejst. I den vestlige og sydlige del af Jylland var gravskikken særlig udbredt, og det er også i dette område, at der tidligere er udgravet gravpladser med op mod 1.400 tuegrave, der lå samlet inden for et afgrænset område.

Videre læsning

Læs mere om fredede fortidsminder

Se alle begreber om arkæologi

Se alle artikler om

Eksterne links