Åbenrå Banegård
.

Åbenrå Banegård ligger på Jernbanegade 2 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Stationsbygningen er tegnet i 1867 af arkitekt N.P.C. Holsøe, der stod for opførelsen af hovedparten af stationsbygningerne i tilknytning til den sønderjyske længdebane, der løb fra Vamdrup til Flensborg. Den sønderjyske længdebane blev anlagt i perioden 1864-1866. Efter anlæggelsen blev stikbanen fra Rødekro til Aabenraa indviet den 12. september 1868.

Den 23. maj 1971 blev banen lukket for persontrafik, mens godstrafikken fortsatte indtil begyndelsen af 1990'erne.Efter banens ophør blev stationen købt af fabrikant og forhenværende borgmester Jens Terp-Nielsen, som i 1993 indrettede bygningen til et kunstudstillingshus "Banegården Kunst og Kultur".

Beskrivelse

Stationsbygningen ligger umiddelbart nord for Aabenraa historiske centrum. Mod vest er tilføjet en nyere tilbygning. Stationsbygningen er en grundmuret længebygning i blank mur af gule teglsten, som består af et toetages midterparti og to lave sidepartier, alle med skifertage. Midterpartiet er mod gaden fremskudt med en midtrisalit. I tagfladen sidder fire murede skorstene med sokkel og krave. Bygningens ældre rundbuede vinduer sidder parvis og er som bygningens ældre døre malet grønne. Murværket, herunder lysninger og gesimser, er kendetegnet ved en udpræget brug af formsten. I det indre har stationsbygningen delvist bevaret en oprindelig og næsten symmetrisk planløsning i stueetagen og på førstesalen med trapperum samt højloftede rum og sale. Enkelte steder er foretaget større væggennembrud. Vinduerne har forsatsrammer. Interiøret er generelt kendetegnet ved oprindelige terrazzogulve og ældre bræddegulve, ovnnicher, døre, dørgreb og gerichter samt loftsstukkatur. Under bygningen findes en mindre kælder med teglstensgulv. Overetagen i de to lave sidepartier er indrettet med nyere overflader på gulve og vægge.

Miljømæssig værdi

Stationsbygningens miljømæssige værdi relaterer sig til beliggenheden i det flade område umiddelbart nord for Aabenraa historiske bykerne, hvorfra der er let adgang til havnen. De mange bevarede skinner nord for stationsbygningen og det mod vest synlige tracé, bidrager i høj grad til bygningens miljømæssige værdi.

Kulturhistorisk værdi

Stationsbygningens kulturhistoriske værdi knytter sig til den historicistiske, nordisk-italiensk inspirerede rundbuestil i blank mur og skifertag med lav hældning. Den tidstypiske stil, der overordnet er inspireret af N.P.C. Holsøes lærermester J.D. Herholdt, ses foruden i de rundbuede, parvist satte vinduer, i anvendelsen af formsten, facadens frise samt den karakteristiske, konsolbårne bloktandsgesims. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til den markante forskel på den detaljerede facade og så den mere anonyme perronside. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den delvist bevarede planløsning med venteværelse, gennemgang fra facade til perron samt til de bevarede ovnnicher. Hertil kommer de oprindelige terrazzogulve samt mange ældre fyldingsdøre, dørgreb, gerichter og loftsstukkatur. Hertil kommer, at stationsbygningen er den ældst bevarede i Sønderjylland.

Arkitektonisk værdi

Stationsbygningens arkitektoniske værdi relaterer sig i det ydre til den stringent, symmetriske fremtræden i blank, gul mur med glat, ubrudt skifertag og autentisk farvesatte, mørke vinduer og døre. Udtrykket er enkelt og præcist, med anvendelse af få materialer og nuancer.På perronsiden, der fremstår uden nævneværdi udsmykning på nær lysninger og gesims, dominerer tagenes kraftige udhæng hvilket giver bygningen en nøgtern fremtræden og horisontal orientering. Facaden er derimod kendetegnet ved det fremskudte midterparti med den høje gavlkvist, hvis heltag vender vinkelret på bygningens øvrige tagflader. Den trinvise forskydning opad og mod midten af bygningen, giver facaden en udpræget vertikal orientering. Facadens righoldige detaljering i formsten, de høje og slanke vinduesformater samt murværkets pilaster- og balustermotiv resulterer i et ophøjet, myndigt udtryk, der tydeligt signalerer statsligt prestigeprojekt. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til den logiske og funktionelt indrettede planløsning, der tydeligt indikerer de funktioner en stationsbygning skulle have, herunder venteværelse og direkte passage fra perron til gade.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links