Nordmuren, og nordindgangen set fra NV
.
Sydmuren set fra SV
.
Koret set fra S
.

Faktaboks

Kommune
Vejle Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
300843
Sted- og lokalitetsnummer
170906-48
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Åst by, matr.nr.3a: Kirkeruin i skel til matr.nr.2b af Åst by. KIRKERUIN. En rektangulær plads på en bakke øst for gården 20 m lang i øst-vest, 11,5 m bred i nord-syd. Af den nordre kirke- mur findes på oprindelig plads 4 skråkantsokkelsten af nordsidens sokkel, en lignende sokkelsten af kordørens nordside, en række utilhugne sten af samme murs inderside samt en karmsten og den store tærskelsten af norddøren. Af kirkens sønderside står kun en enkelt sokkelsten i ski- bets østmur.

Undersøgelseshistorie

1910
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1979
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKirketomt. Afsætning: Sognekoordinat. Omgivelser: Anlæg.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2008
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssanceTilstandsvurdering 2008 af murværk mm.
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links