Oversigtsfoto set fra NV
.
Oversigtsfoto set fra NV
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241168
Sted- og lokalitetsnummer
160105-6
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bjarup kirketomt. Ruinen af kirkebygningen måler ca. 25 m i øst-vest og ca. 14 m i nord-syd. Dens grundmure er dækket af lave jordvolde, kun i vestenden er grundmurens kampesten synlige. Indenfor selve kirkeruinens mure er rejst et jernkors på et stenfundament. Der er spor af ydre diger, der har omgivet kirkegården. Kirketomten er delvis bevokset med træer. Grænserne for det fredede areal følger ydersiden af kirkegårdsdigerne, hvoraf det østlige måler ca. 60 m, det sydlige ca. 55 m, det vestlige ca. 50 m og det nordlige ca. 60 m. Kirketomtens placering og udstrækning fremgår af den vedføjede kopi af ma- trikelskort 1:4000. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse, eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og op- muring af ruinerne må kun ske med Nationalmuseets samtykke. Træhugst er for- beholdt ejeren.

Undersøgelseshistorie

1894
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRuin af Bjarup Kirke (se Museets Arkiv). Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
1968
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1988
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBjarup Kirketomt. Som beskrevet. Jernkorset står på et fundament af cement og kampesten, og den øverste del af fundamentet værer på vestsiden indskriften "tantus laborne sit cassus", på østsiden "rejst 1915" står i kirkens østende. De beskrevene murrester i kirkens vestende består af 1-2 skifer kampesten i vægvoldens østside. Bevoksning: 1988: Løvkrat og Løvtræer
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Silkeborg Museum
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumKirketomt i skov. Bevokset med enkelte løvtræer.

Dige

Dige, bygværk opført med det formål at hindre oversvømmelse af lavtliggende landområder langs kyster, floder, vandløb og søer. Diger opbygges i hovedsagen af finkornede jordmaterialer, som hindrer vandgennemtrængning. I modsætning til dæmninger, der udføres på vanddækket område, står diger på tørt land ved normale vandstandsforhold. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links