Mindesten set fra S
.
Mindesten ved Ouevej, set fra S
.
Oversigt set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Mariagerfjord Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
1713159
Sted- og lokalitetsnummer
120406-46
Anlæg
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Helligkilde, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Oplev kirketomt. Kirketomten består af et firesidet areal, hvorpå den nedlag- te kirke og kirkegård har ligget. Det måler i nord 80 m, i syd 70 m, i vest 90 m og i øst 80 m. Ruinerne af kirkebyg- ningen er ikke synlige. Arealet er dyrket mark. Kirketomtens udstrækning og place- ring er angivet på vedføjede kopi af udsnit af matrikelskort. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beska- diges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden må- de forstyrres. Ruinerne må ikke fjernes, afdækkes, tildækkes eller på nogen anden måde beskadiges, ligesom restaurering og opmuring kun må ske med rigsantikvarens samtykke. Almindelig landbrugsmæssig drift af arealet er tilladt, dog må der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning.

Undersøgelseshistorie

1888
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1911
Museal udgravning - Uspecificeret institution
1961
Registrering via historisk dokumentation - Uspecificeret institution
1970
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1997
Museal prøvegravning - Aalborg Historiske MuseumDer er konstateret strukturer, som kan stamme fra en trækirke. Desuden fandtes fundamenter efter to stenkirker. Kirkegården blev afgrænset til alle verdenshjørner undtagen vest. Kirkegården måler Ø-V ca. 79 m og N-S 74 m. I N og Ø rester af kirkegårdsdige. Mod Ø og S fandtes grave helt op til kirken og det sammen kan være tilfældet mod V og N, men her blev ikke gravet gennem muldlaget. Ved kirkegårdens NØ-hjørne er en kilde, som er omtalt i skriftlige kilder.
2002
Registreringsprojekt/ødekirker - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Nordjyllands Historiske Museum

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links