Østerhedevej 5
.

Østerhedevej 5 ligger på Østerhedevej 5 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Østerhedevej 5 knytter sig i det ydre til det velbevarede, traditionelle og solrette længehus opført i røde teglsten med en kort vinkelbygning mod nord. Den kulturhistoriske værdi for Østerhedevej 5 knytter sig endvidere til de bevarede, søjleformede skorstene, der kun ses få steder på Rømø og til stråtaget med halvvalm i begge ender af sydlængen. Østerhedevej 5 fremtræder grundmuret, men er muligvis oprindeligt opført i bindingsværk eller som en kombination af bindingsværk og grundmur, med en tagbærende stolpekonstruktion bag beskyttende murværk, som det også ses andre steder på egnen. Gavlenes murankre danner årstallet 1839 på vestgavlen og 1857 på østgavlen. Årstallet 1857 findes også i pudsdekorationen omkring indgangsdøren og referer formentlig til en ombygning af et ældre hus. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Østerhedevej 5 sig til den delvist bevarede planløsning.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Østerhedevej 5 knytter sig til bygningens solitære, solrette beliggenhed, let tilbagetrukket fra den bugtede og grusbelagte Østerhedevej tæt på naturområdet midt på Rømø. Ejendommen er et længehus med en kort nordvendt vinkelbygning. Taget er stråtækket og mønningen er i dette tilfælde græstørv. På taget er to cylinderformede skorstene opført i røde teglsten. Den sydvendte længes facader er velproportionerede og helstøbte med en taktfast facadekomposition. Murværket er opført i de for egnen traditionelle røde teglsten, der varierer i farven fra lys rød til mørk brun og er lagt i krydsforbandt. Den arkitektoniske værdi ved Østerhedevej 5 knytter sig desuden til ejendommens gavle, der er opført i grundmur af røde teglsten. Sydlængens østvendte gavl har halvvalmet stråtag og fremstår i grundmur med to blændede vinduesfelter, hvor vinduerne er malet på. I den øverste del af gavlen er en hvidmalet forkeluge flankeret af to halvcirkelformede, hvide støbejernsvinduer. Sidebygningens nordvendte gavl fremstår som en helgavl kun dekoreret med et rulleskifte af teglsten langs afslutningen af stråtaget. Midt i nordgavlens øvre del er et hvidmalet, etrammet vindue og nederst to halvcirkelformede, hvide støbejernsvinduer. Den arkitektoniske værdi ved Østerhedevej 5 knytter sig tillige til den markante, grøn- og hvidmalede hoveddør med fyldinger, som er flankeret af pudsede felter, hvori der er en halvsøjleformet dekoration. Et glatpudset hvidt bånd under arkengaffens tagskæg afsluttes i begge sider af en lille firkant, hvor tallet 18 på den ene side og tallet 57 på den anden side tilsammen danner årstallet 1857. Over døren ses flere dekorationer samt et lille diagonaltstillet, hvidmalet vindue. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de dele af planløsningen, der er oprindelige, blandt andet det delvist bevarede ildsted i køkkenet. Den arkitektoniske værdi knytter sig desuden til de gamle trælofter, de bevarede gerichter, en del gamle døre og til klinkefald og dørgreb i smedejern, samt til den traditionelle materialeholdning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links