Øxnebjerg Vindmølle ligger på Odensevej 119 A i Assens Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Møllen blev opført i 1856 af møllebygger Lars Larsen og fungerede til omkring 1958. Den havde tidligere en magasinbygning og et motorhus, der blev nedrevet i 1900-tallets anden halvdel. På ældre fotografier fra den sidste del af møllens funktionelle periode, ses det, at møllen i en periode har været udstyret med vindrose og selvsvikkende La Cour Vinger. Dette er ved en senere restaurering tilbageført til de nuværende sejlførende vinger og manuelt krøjeværk med svans, hvilket også er den form for vinger og krøjeværk som møllen må have haft ved opførelsen i 1856. Øxnebjerg Møllen mistede sine vinger i decemberstormen 1999, men i 2002 fik møllen igen nye vinger. Møllens inventar mangler restaurering for at den kan blive funktionsdygtig igen.

Beskrivelse

Øxnebjerg Mølle ligger ved landevejen på et højdedrag i det åbne land vest for Assens.

Øxnebjerg Mølle er en hollandsk mølle opført med en ottekantet, grundmuret undermølle i en etage med gennemkørsel, der i hver side lukkes af tofløjede, sortmalede revleporte. Undermøllens murværk er pudset og hvidkalket. Den øverste del af undermøllen er spåntækket og sorttjæret. Overmøllen er ligeledes ottekantet og udført af træ samt beklædt med sorttjærede træspån. Møllekroppen bærer øverst en løgformet, tagpapbeklædt møllehat med en vindfløj i form af dannebrog. Møllen har manuelt krøjeværk med svans, vingerne er udført med hækværk og er sejlførende. Vingearmene er rødmalede, mens hækværket er hvidmalet. Gennem to enfløjede, hvidmalede revledøre er der adgang fra kværnloftet til møllens galleriomgang. Møllens vinduer er ældre en- eller torammede vinduer med tre ruder i hver ramme. Over alle døre og vinduer i møllens spåntækkede del er der små trekantfordakninger for at lede regnvand bort. Alle døre og vinduer er hvidmalede.

I det indre er portrummet pigstensbelagt og de tilliggende rum er skilt fra portrummet med murede, hvidkalkede vægge. Disse rum er indrettet til opbevaring og en lille udstilling om kornsorter og Fyns Møller. Herover har møllen fire lofter: broloft, kværnloft og et kombineret stjernehjuls- og hejseloft samt øverst hatloftet. Her er møllens ældre inventar bevaret, herunder grynkværn, melkværn, skallekværn, grynsorterer, valse, sigte, sækkehejs og gangværk. Overfladerne og inventaret er udført af træ, dog er møllens indersider beklædt med nyere brandsikre materialer. Via ældre ligeløbstrapper er der forbindelse mellem møllens lofter.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til møllens beliggenhed højt på en bakke i det åbne land ved landevejen mellem Assens og Glamsbjerg. Således er Øxnebjerg Mølle synlig på lang afstand, hvorved den virker som et markant blikfang i landskabet. Hertil kommer den nære beliggenhed til møllegården, der tilsammen danner et værdifuldt kulturmiljø.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Øxnebjerg Mølle knytter sig til møllen som en landbrugshistorisk funktionsbygning, idet den gennem sin arkitektur, vinger og vindrose fortæller historien om det lokalt orienterede og af vejret afhængige, før-industrielle danske landbrug. Dertil kommer, at møllen som maskine, vidner om et af de tidlige stadier i vindteknologiens historie. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi til portgennemkørslen, de bevarede lofter og det bevarede mølleri, herunder kværne, valse og sækkehejs, der i fysisk form fortæller historien om det lokalt orienterede, før-industrielle danske landbrug.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Øxnebjerg Mølle knytter sig i det ydre til møllens anseelige størrelse og møllens rent funktionsbetingede arkitektur, der udmærker sig ved den konsekvente brug af træ i overmøllen og grundmur i undermøllens nederste etage. Møllens rent dekorative træk er integrerede dele af formgivningen og begrænser sig til møllens spånbeklædning, galleriomgangens rækværk med kryds, det dekorativt udskårne skørt på hatten under vingerne, vindfløjen og hattens løgform. Hertil kommer den gennemførte farveholdning i sort, hvid og rød, der tilsammen giver en skarp, men enkel kontrastvirkning. Den enkle, men markante farveholdning har således stor betydning for møllens arkitektoniske udtryk.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links