Ladegårdsgade 1 ligger på Ladegårdsgade 1, hj. af Ramsherred i Assens Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Ladegårdsgade 1 har en historie, der rækker tilbage til 1500-tallet og er knægtbygget ligesom mange af Assens øvrige bindingsværksbygninger. Huset er antageligt opført som et gavlhus. Omkring 1898 fungerede bygningen som kolonialhandel og det fremgår af historiske billeder at bygningen var forsynet med en muret hjørnefløj i en etage. I 1929 rummede bygningen en slagterbutik og de små vinduer erstattedes af større vinduespartier, med udstilling. Af billeder fremgår det at bygningen har fremstået kalket over stok og sten. I 1966 gennemgik bygningen en omfattende restaurering, hvor hjørnefløjen nedlagdes og i det ydre fik genskabt bindingsværk og tavl. Bygningen har endvidere fungeret som værtshus og har været sammenbygget med naboejendommen. I dag er ejendommen indrettet til bolig.

Beskrivelse

Ladegårdsgade 1 ligger centralt i Assens på hjørnet af Ladegårdsgade og Damgårdsgade. Bygningen er i bindingsværk over syv fag i to stokværk over en lav kampestenssat, sorttjæret sokkel. Andet stokværks bindingsværk står med udkragning og gennemstukne bjælkeender, der hviler på knægte. Bindingsværket har to dokker samt rosetværk over overgangsledet til andet stokværk. Bindingsværket er opstreget og tavlene er i blank mur med nyere og ældre mønstermurværk. Bygningen bærer et nyere rødt teglhængt, let opskalket heltag. Indgangsdøren er en nyere, flammeret dør med overvindue. Vinduerne er overvejende ældre, torammede vinduer og dels yngre koblede vinduer. Dør og vinduer er alle hvidmalet.

I det indre har bygningen med en nyere planløsning og udgør i stueetagen et forrum og i forlængelse heraf et vaske- og opbevaringsrum. Herfra er der adgang til et gadevendt hjørnerum, som udgør køkken og stue. En nyere ligeløbstrappe fører til bygningens første stokværk, som er indrettet med en trappeafsats, et gavlvendt badeværelse, to mindre værelser mod Damgårdsgade og en værelse mod Ladegårdsgade. Det indre er karakteriseret ved både ældre og nyere overflader og detaljer. Der er flise- og tæppebelagte gulve, væggene er dels i bindingsværk, og mod naboejendommen i Ladegårdsgade er en nyere muret brandmur. Lofterne er dels pudsede, dels med inddækket bjælkelag, dels med ældre synligt bjælkelag. Der er nyere bygningsdele og -detaljer, herunder døre, køkken, trappe samt et nyere indrettet badeværelse og vaskerum. Af ældre bygningsdele og -detaljer kan nævnes ældre fyldingsdøre med gerichter greb og låsekasser, ældre torammede vinduer med lodposter, anverfere, hængsler og beslag samt et ældre torammet vindue med blyindfattede vinduesfag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Ladegårdsgade 1 knytter sig til bygningens beliggenhed i Assens gamle bykerne, hvor hjørnehuset indgår i husrækken og er med til at fastholde og definere Damgårdsgade og Ladegårdsgades gadenet. Hjørnehuset er således med til at opretholde et historisk kulturmiljø i Assens.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi for Ladegårdsgade 1 knytter sig til hjørnebindingsværkshuset, som en repræsentant for et beskedent byhus i bindingsværk som de blev opført i 1500-tallet med en simpel, men righoldig tømmerkonstruktion med dobbelte dokker, rosetværk og gennemstukne bjælkeender samt et rødt teglhængt heltag. Hertil kommer gavlhusets lille grund samt den smalle tagdrypsslippe ind mod naboen, der er karakteristisk for gavl- og hjørnehuse. Endvidere er der kulturhistorisk værdi ved de ældre vinduer mod Damgårdsgade, hvilket kan aflæses i lodpostens profil samt i anverferne og stormkrogene. Hertil kommer at vinduet i trapperummet mod tagdrypsslippen har spinkle blysprosser antageligt fra 1600-tallet. De ældre vinduer mod Damgårdsgade og fyldingsdøren med låsekasse, beslag og hængsler og de kraftige synlige loftsbjælker samt det ældre bindingsværk vidner ligeledes om bygningens høje alder.

Arkitektonisk værdi

Hjørnehusets arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til den lille bygningskrop i to stokværk, der med sit udkragende stokværk med gennemstukne bjælkeender indgår som et markant indslag i gadebilledet. Hjørnehuset har med sit stejle, let opskalkede heltag, den høje den sorttjærede kampestenssokkel og det righoldige bindingsværk med rosetværk, et levende og karakterfuldt udtryk. Formsproget er enkelt, solidt og udpræget traditionelt uden andre dekorationer end bindingsværkssidernes mønstermurede tavl samt rosetværket.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links