Luftfoto af Aarhus Universitetshospital 2019. De lavere røde bygninger med sort tag længst mod øst udgjorde det oprindelige Skejby Sygehus, hvis første etape blev indviet i 1987. I perioden 2007‑19 har C.F. Møller Architects i samarbejde med Cubo Arkitekter A/S bl.a. opført de iøjnefaldende hvide bygninger med individuelle sengestuer. På den centrale plads mellem disse skal bygningen Forum opføres. Her skal der bl.a. være laboratorier, og de fire øverste etager i Forums 61 m høje tårn skal rumme patienthotel. Bygningen bliver til i et samarbejde mellem KPC, LINK arkitektur, SWECO Danmark og SLA og forventes at stå færdig i 2022.
.

Aarhus Universitetshospital er et af Danmarks største og mest komplette hospitaler og resultatet af en række fusioner og nybyggerier. Det ligger på Palle Juul-Jensens Boulevard i Skejby i udkanten af Aarhus.

Historien om Skejby Sygehus begyndte i 1987‑88, hvor første etape af byggeriet blev taget i brug. Det er placeret omkring et gennemgående hovedstrøg omgivet af sengeafdelinger og behandlingsafsnit. C.F. Møller Architects stod bag bygningerne, der er karakteriseret ved at være lave, fortrinsvis to etager, forbundet af korridorer og placeret omkring en række gårdrum.

Fire store hospitaler samles

Det var det daværende Århus Amt, der satte gang i byggeriet, og den første etape bestod bl.a. af en række højt specialiserede afdelinger som fx hjertemedicin, hjertekirurgi og karkirurgi. Allerede fra sin åbning fik hospitalet et ry for høj kvalitet i behandlingerne.

Hospitalet er løbende blevet udbygget, og i 2001 blev den infektionsmedicinske afdeling flyttet fra Marselisborg Hospital til Skejby. I 2004 blev Aarhus Kommunehospital, Aarhus Amtssygehus, Marselisborg Hospital og Samsø Sygehus organisatorisk lagt sammen under Århus Sygehus. I 2011 fusionerede Århus Sygehus med Skejby, nu under det nye navn Aarhus Universitetshospital.

Med midler fra den statslige kvalitetsfondspulje fra 2007 til bygning af nye hospitaler er hospitalskomplekset i Skejby blevet udbygget frem til 2019, hvor afdelingerne fra Aarhus Kommunehospital og Aarhus Amtssygehus blev flyttet til bygningerne i Skejby. I projektfasen blev byggeriet omtalt som Det nye Universitetshospital i Aarhus (DNU).

Med flytningerne i 2019 afsluttedes således en langstrakt organisatorisk og senere også fysisk samling af fire store hospitaler: Skejby Sygehus, Aarhus Kommunehospital, Aarhus Amtssygehus og Marselisborg Hospital.

Arkitekterne bag det seneste store nybyggeri var bl.a. firmaet C.F. Møller, som også stod bag Skejby Sygehus.

Udbygningen af Aarhus Universitetshospital har været en del af statens satsning på de såkaldte supersygehuse. Der var fra begyndelsen ikke tilfredshed i regionsrådet med tilsagnet om 6,4 mia. kr. til udbygningen fra den statslige kvalitetsfond. Regionsrådets ønsker var langt højere, og planerne for byggeriet blev i flere omgange reduceret, før staten gav endeligt tilsagn. Ibrugtagningen af det store byggeri gav i startfasen økonomiske og praktiske problemer for hospitalet.

Ansatte og afdelinger

En operation på Aarhus Universitetshospital i 2018. Der var det år i alt omkring 980 sengepladser til rådighed.

.

Rigshospitalet i København og Aarhus Universitetshospital er de mest specialiserede hospitaler i Danmark. På Aarhus Universitetshospital var der i 2018 ca. 9.100 fuldtidsstillinger på den somatiske del af hospitalet, og det årlige budget udgjorde 6,8 mia. kr. Samme år var der 796.319 ambulante besøg og 90.033 indlæggelser, og der blev foretaget 82.201 operationer. I 2018 omfattede de over 40 kliniske afdelinger bl.a. infektionsmedicin med specielle isolationsstuer til at modtage patienter med de meget alvorlige smitsomme sygdomme som fx ebola. Isolationsstuerne har undertryk, således at de smitsomme vira eller bakterier ikke kan slippe ud i omgivelserne. Hospitalet har også en stor hjertemedicinsk afdeling, der sammen med den hjertekirurgiske afdeling foretog 15 hjertetransplantationer i 2018. Den nyremedicinske afdeling foretog sammen med den urologiske afdeling 89 nyretransplantationer i 2018. Hospitalet har en af landet største fødeafdelinger med 4.858 fødsler i 2018.

I 2019 åbnede Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) på Aarhus Universitetshospital. Partikelterapi bruges bl.a. til behandling af kræft i hjernen. DCPT er det eneste sted for behandling med partikelterapi i Danmark.

Samtlige kirurgiske afdelinger foretager også højt specialiserede behandlinger. Den høje specialisering bevirker, at hospitalet behandler patienter fra hele landet, dog primært fra Vestdanmark. Men også almindelige patienter fra Aarhusområdet bliver behandlet på hospitalet. Der var i 2018 48.029 skadestuebesøg.

Som navnet indikerer, er der et tæt samarbejde med Aarhus Universitet, der omfatter både forskning og undervisning. Alle kliniske afdelinger har forskningsmæssige forpligtelser, og den internationalt anerkendte forskning indbefatter både forskning med patienter som deltagere og eksperimentel forskning med fx vævskulturer.

Den store uddannelsesfunktion spænder over alle grene af sundhedsuddannelserne; der er bl.a. medicin-, sygeplejerske- og jordemoderstuderende samt fysio- og ergoterapeutstuderende. Også de tekniske og administrative afdelinger modtager studerende.

Ud over det somatiske hospital består Aarhus Universitetshospital af en stor psykiatrisk enhed, der ligger i nye bygninger, som blev indviet officielt i januar 2019. Psykiatrien i Region Midtjylland har sin egen organisation med i alt omkring 2.800 ansatte (2018). Alene på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien var der ca. 1.400 ansatte. Psykiatrien på universitetshospitalet består af Afdeling for Depression og Angst og Afdeling for Psykoser. Hertil kommer Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling samt Retspsykiatrisk Afdeling.

Kunsten på hospitalet

I Tal R’s totalinstallation Jeg har været indlagt på den lyserøde indgår over 200 værker fra Museum Ovartaci udført af psykiatriske patienter. De udvalgte værker er som her bl.a. ophængt på fritstående rumdelere.

.

Kunsten spiller en vigtig rolle på Aarhus Universitetshospital. Foran hovedindgang G står John Olsens store bronzeskulptur Nautilen, en sneglehuslignende skal fra en blæksprutte, fra 2004, som med sin kurvede form, der går ind i sig selv, symboliserer både livets begyndelse og dets afslutning. De nye bygninger er udsmykket af Sophia Kalkau, der har lavet marmorrelieffer i organiske former. Kunstnerduoen Hanne Nielsen og Birgit Johnsen har skabt værkerne SNIT og FLADE /STILLEBEN gennem Z-AKSEN, som de har benyttet CT-skannere til at fremstille.

I den psykiatriske afdelings modtagelses- og caféafdeling har Tal R i 2018 skabt en totalinstallation, Jeg har været indlagt på den lyserøde. Den består af en farvesætning af vægge, gulve og møbler, hvor bl.a. lyserøde og brunlige nuancer er dominerende. Den omfattende kunstsamling opbygget på Aarhus Kommunehospital og Aarhus Amtssygehus er flyttet med til det nye Universitetshospital i Skejby.

Bygningen Forum på 14 etager ventes afsluttet i 2022 med en placering i midten af hospitalskomplekset. Den skal bl.a. rumme et patienthotel og andre faciliteter for patienter og pårørende.

Videre læsning

Læs mere om sundhed i Aarhus Kommune

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg