Adelgade 15 ligger på Adelgade 15 i Kalundborg Kommune. Bygningen er fredet og har en tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bygningen er oprindeligt et af de ældste stenhuse (fra 1400-tallet) i Danmark, men huset er blevet restaureret i 1700-tallet og igen i 1900-tallet uden at tage hensyn til husets oprindelse. Stenhuset er givetvis opført af Vor Frue Kirke i København, der er ejer i 1454. Husets indre opbygning er også blevet meget forandret fx i stueetagen. Stueetagen har givetvis været et stort rum med ildsted og køkkenet i en lude på bagsiden. Stuen har formentlig været benyttet som spisesal med stort opdækket bord med pompøse mad anretninger og kander med vin og øl. Huset er som sine nabohuse bygget til beboelse og disse beboere var tilknyttet kirken, de bedre stillede håndværkere eller andre velstillede erhvervsgrupper. Huset kan også være anvendt som midlertidigt ophold i forbindelse med rådsamlinger, rejser mellem landsdele eller det kan være bygget med udlejning for øje. Vævermester Andres Schøder ejede både Adelgade nr. 13 og nr. 15 i 1809, hvilket også tyder på en vis velstand fra hans side. Senere har både Nationalmuseet og Kalundborg kommune ejet huset, men i dag er der igen en privat ejer.

1978-1979: På gårdsiden fjernes en stor lude. Bygningen får nyt tag med kviste, samt en svalegang mod gården. Alle døre og vinduer skiftes.

Beskrivelse

Adelgade 15 er et købstadshus som ligger i den historiske Adelgadebebyggelse, overfor C. Th. Sørensens parterreanlæg på Vor Frue Plads, ganske nær domkirken.

Huset er en fem fag lang, grundmuret bygning i to etager med kælder og teglhængt, rødt heltag. I taget findes en kraftig skorsten med udkragning og sokkel. Mod gaden er soklen malet rødbrun, mens facaden er kalket gul. Facaden afsluttes mod taget af en savsnitsgesims, som visuelt er dækket af tagets udadsvejende skalke. I taget sidder et ældre støbejernsvindue. Kælderens vinduer er torammede og firerudede, mens facadens øvrige vinduer er torammede og trerudede. Alle vinduer er hvidmalede. Hoveddøren, som er en nyere, hvidmalet fyldningsdør med trerudet overvindue, er placeret i første fag. Adgangen finder sted af en med facaden parallelt gående granittrappe som ender i en større repos, der støder op til gavlen på Adelgade 13. Nedgangen til kælderen er placeret i tredje fag, og finder sted af en trappe med granittrin. Døren til kælderen er en nyere dør af lodretstående brædder. Begge trapper har smedejernsgelænder. Mod tagfladen mod gården sidder fem pultkviste med rødmalede, bræddebeklædte flunker. Gårdsiden er hvidkalket og har mod taget en tandsnitsgesims. Gårdsiden har en nyere, rødmalet, søjlebåren svalegang i træ, uden nedgan. I det indre har stuestagen og førstesalen begge fritlagte loftsbjælker og er generelt præget af nyere overflader og nyere installationer. En nyere ligeløbstrappe i træ fører til loftetagen som ligeledes er præget af nyere overflader på gulv, loft og vægge, samt nyere installationer. Vinduerne er alle nyere, koblede. Kælderetagens vægge består af fritlagte kampesten på en hvidmalet baggrund, et nyere flisegulv samt fritlagte loftsbjælker. Enkelte loftsbjælker har bevarede knægte.

Miljømæssig værdi

Bygningen indgår som et væsentligt led i den historisk dominerede Adelgade-bebyggelse omkring kirken og dennes forplads.

Kulturhistorisk værdi

Bygningen indgår som et interessant kulturhistorisk led i Adelgades tidligere funktion som byens vigtigste handelsstrøg.

Arkitektonisk værdi

Bygningens arkitektoniske værdier knytter sig i det ydre til facadens komposition med vinduessætningen, den høje kælder, kældernedgangen og trappen samt hoveddøren. Dertil kommer tagfladen og den generelle materialeholdning. I det indre knytter de arkitektoniske værdier sig til de bevarede, oprindelige bjælker, stolper og knægte, samt til kælderens kampestensvægge.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links