Thomas på bjerget fra 2016 er en af De seks glemte kæmper skabt af Thomas Dambo til kommunerne på Vestegnen. Kæmpen ligger ligger på Høghsbjerg i Kongsholmparken.

.

Langs Store Vejleådal blev der skabt et landskab af skovkiler og lysninger, hvoraf mange er formet som cirkler eller ovaler til idrætsanlæg. Det karakteristiske landskab har sit udsigtspunkt med Høghsbjerg i Kongsholmparken. Den ca. 30 meter høje bakkeformation, der blev skabt af overskudsjord fra byggeriet af den nye bydel Albertslund Syd i 1960’erne, er beplantet med mørk østrigsk fyr.

Som et tidligt eksempel på lokal håndtering af regnvand bliver bydelens regnvand opsamlet til forsinkelsesbassiner og ledt fra Rådhussøen gennem den 1.600 meter lange og 8 meter brede kanal til Vandhaverne, som er et system af terrasserede bassiner. En forsinkelsesdæmning etableret i 2017 har sit udløb i Kongsholmparken, og vandet føres videre til to store søer. Heraf er den ene, Tueholmsøen, som er formet med vige og næs, egnet til jollesejlads og fiskeri.

I skovkilerne nord for Roskildevej er boldbaner og den mægtige Herstedvester badesø med svagt skrånende sider indplaceret i en håndfuld cirkulære lysninger.

Videre læsning

Læs mere om Albertslunds arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur