Galgebakken er et almennyttigt byggeri i Albertslund på grænsen til Vestskoven. Byggeriet blev opført efter afholdelsen af en arkitektkonkurrence. Navnet skyldes, at der frem til sidst i 1700-tallet lå en galgebakke ved navn Trippendal nord for bebyggelsen.

De 644 almennyttige boliger, tegnet af Hanne Marcussen, Jens Peter Storgaard samt Anne og Jørn Ørum-Nielsen, blev opført 1972‑74 af Vridsløselille Andelsboligforening. Til bebyggelsen hørte bl.a. daginstitutioner og vaskeri. Galgebakken var et af de første eksempler på 1970’ernes tæt-lav-bebyggelse. Visionen bag de halvprivate rum, fællesarealerne og stræderne var at give beboerne mulighed for at mødes og danne fællesskaber. Eksempelvis stiftede beboerne en brugsforening, der drev en købmand på bebyggelsens torv.

I årene 1976‑78 gennemførte beboerne en huslejeboykot i protest mod en huslejestigning på 4 % for at rette op på byggefejl i det nyopførte byggeri. Boykotten affødte huslejeboykot i andre almennyttige byggerier og resulterede i lån fra Landsbyggefonden.

Videre læsning

Læs mere om Albertslunds arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur