Albertslund Centrum, 2018. Tæt på stationen ligger et højhus, lejligheder, rådhus, private og offentlige servicevirksomheder samt butikstorv. Her ligger også Rådhussøen, der indgår i kommunens vandafledningssystem, samt teater og spillestedet Forbrændingen. Tæt ved centrum ligger en række uddannelsesinstitutioner både til voksne og unge, hvoraf Albertslund Gymnasium tilbyder HHX, HTX, STX OG HF. Statsfængslet i Vridsløselille lukkede i februar 2018 og vil efter planen blive omdannet til en ny bydel med boliger og erhverv. Albertslund Station betjener S-togsstrækningen mellem Københavns Hovedbanegård og Høje Taastrup Station.
.

Bydelen Albertslund Syd gennemskæres af en kanal med en fodgængergade, Kanalgaden. Til venstre ses et område med gårdhavehuse og til højre etagehuse i tre plan. Bebyggelsen er fra 1960’erne og omfattede oprindelig ca. 2.200 boliger.

.

Albertslund er en forstad ca. 14 km vest for København. Albertslund har en befolkning på 27.548 og et areal på 1.034 ha. Byen breder sig over hele Albertslund Kommune på nær den nordlige del, der udgøres af Vestskoven, og hvor også landsbyen Risby findes.

Bebyggelserne i Vridsløselille, Herstedvester og Herstedøster er vokset sammen med Albertslund.

Roskildevej og jernbanen løber parallelt og passerer byen i øst-vestlig retning, mens Motorring 4 krydser området.

Da et nyt statsfængsel blev åbnet på bar mark i 1859, blev der bygget huse rundt om fængslet, og langs Roskildevej opstod en række dagligvareforretninger, så fængselsområdet blev forbundet med Vridsløselille.

Fingerplanen fra 1947 om Københavnsegnens udvikling udpegede området mellem Glostrup og Taastrup som vækstområde under navnet Vridsløselille. Her boede på daværende tidspunkt de fleste af Herstedernes Kommunes ca. 3.000 indbyggere.

Herstedernes sogneråd bad arkitekten Peter Bredsdorff, der stod bag Fingerplanen, udarbejde en dispositionsplan for kommunen med særlig tanke på udviklingen af de kommunalt ejede arealer syd for stationen. Det blev til Albertslund Syd. Den detaljerede udformning blev lagt i hænderne på et plankontor under ledelse af Knud Svensson, og tæt-lav-byggeriet blev den fremherskende boligform.

Albertslunds erhvervsområde, Hersted Industripark, ligger sydøst for Herstedøster i firkanten Fabriksparken, Herstedøstervej, Gamle Landevej og Nordre Ringvej, og syd for Stensmosevej øst og vest for Roholmsvej.

Stationstorvet i Albertslund ligger lige syd for Albertslund Station og midt i et større område, hvor både Albertslund Kommunes og byens handels- og servicevirksomheder er koncentreret. I dette område ligger også butikscenteret Albertslund Centrum.

.

Stednavnets betydning

Stednavnet Albertslund er nævnt første gang i 1836 og var oprindelig navn på en gård. Gården fik dette navn efter den franske adelsmand og hoftandlæge Albert de Rault de Ramsault de Tortonval. Han var kendt som Alberti og ejede gården i første halvdel af 1800-tallet. Forleddet er en genitivform af ejerens navn. Efterleddet lund bærer ingen egentlig betydning, da navnet er dannet som efterligning af slots- og herregårdsnavne med dette efterled.

Videre læsning

Læs mere om byer i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer