A/S Dansk Delikatesse Kompagni (DADEKO) distribuerede Coca-Cola og Fanta øst for Storebælt. I 1966 stod første etape af deres fabriksbyggeri i Herstedøster Industricentrum færdigt. Her gennemlyses Coca-Cola-flasker inden tapning. Foto fra sidst i 1960’erne.
.

Mange industri- og produktionsvirksomheder flyttede i efterkrigstiden væk fra Københavns centrum, og industrikvarteret Herstedøster Industricentrum var en del af den tendens. Det blev indviet i 1964 på initiativ af S.E. Lorenzen, ved opkøb af flere gårde og gartneriers jorder, og var med sine 240 ha Nordeuropas største. Industrikvarteret var nyskabende med sit ensartede byggeri i gule sten, brede veje og grønne strukturer tiltænkt produktionsfunktioner, og beliggenheden tæt på Ring 3. Store virksomheder flyttede hertil i 1960’erne og 1970’erne, bl.a. DADEKO, Paaskebrød, The Good-Year Tire and Rubber Company samt Colgate Palmolive, hvis vaskepulvertårn blev et vartegn for området.

Da mange produktionsvirksomheder i de efterfølgende årtier enten flyttede til Jylland eller udlandet eller lukkede, ændrede industrikvarteret karakter til erhvervskvarter med logistik-, lager- og kontorfunktioner samt uddannelsessteder, og området skiftede i 1995 navn til Hersted Industripark. Dog flyttede Royal Copenhagen A/S sin resterende porcelænsproduktion hertil fra Frederiksberg 2003‑04 for endelig at lukke sin danske produktion her i 2013, med undtagelse af stellet Flora Danica.

I forbindelse med planerne for den kommende letbane langs Ring 3, som vil få et stop ved Hersted Industripark, er der afholdt en arkitektkonkurrence for udvikling af erhvervskvarteret.

Videre læsning

Læs mere om Transport, forsyning samt bygge og anlæg i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Erhverv og arbejdsmarked