Det centrale Taastrup, 2018. Taastrup Hovedgade er en vigtig, brostensbelagt handelsgade, hvor trafikken er delvis omlagt til de to parallelgader Østerparken og Vesterparken. Også ved torvet nær stationen er der gode handelsmuligheder. Mellem Grøndals Vænge og Parkvej er et bælte af lave etageejendomme skudt ind mellem områdets mange enfamilieshuse. Taastrup Idræts Center med idrætshal samt den nærliggende Taastrup Svømmehal er en del af det grønne område vest for Holbækmotorvejen.

.

Skulpturen Uden titel af Jens-Flemming Sørensen foran Medborgerhuset på Taastrup Hovedgade.

.

I centrum af Taastrup, lige syd for Taastrup Station og vest for Taastrup Hovedgade, ligger det ca. 12.000 m2 store område Taastrup Torv. I stueplan ligger der detailhandel, mens de øvre etager består af lejligheder. Taastrup Torv åbnede for handlende i 2013. I baggrunden ses Medborgerhuset, der blev oprettet i 1985. Huset er fra 1902 og var oprindelig Taastrup Nykro, og det blev til Lipperts Hotel i 1943.

.

Taastrup og Høje Taastrup er vokset sammen og opgøres til en samlet befolkning på 34.470 og et areal på 1.338 ha. Byen ligger ca. 17 km vest for København og afgrænses mod nord og øst af Holbækmotorvejen og mod syd af Sydskellet, mens den mod vest er sammenbygget med Høje Taastrup. Roskildevej og jernbanen gennemskærer området nordøst-sydvest, mens Taastrup Hovedgade er hovedfærdselsåren i nord-sydlig retning. Hovedparten af arealet udgøres af boliger, men mellem Hørskætten og Roskildevej ligger et erhvervsområde.

Boligområdet Taastrup Have ligger nord for jernbanen umiddelbart nordøst for Taastrup Station og Taastrup Hovedgade. Boligområdet, der blev påbegyndt i 1962, består af 15 blokke, adskilt af grønne områder, med i alt 354 1‑3-værelses, overvejende ejerlejligheder. Mod øst støder boligområdet op til Selsmose, og mod vest ligger det store boligområde Taastrupgaard med 915 lejeboliger.

.

Stednavnets betydning

Ældste belæg på stationsbyens navn er 1858 Taastrup. Stationsnavnet er en nyere navnedannelse efter sognenavnet Høje Taastrup. Det har således kun indirekte relation til landsbynavnet Høje Taastrup. Stationsbyen Taastrup blev anlagt på jorder matrikuleret under landsbyen Taastrup-Valby, hvis førsteled er en adskillende tilføjelse efter sognenavnet Høje Taastrup til det oprindelige navn Valby.

Mere om stednavnet i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer