Det centrale Reerslev, 2018. Reerslev er en langstrakt by, hvor ældre gårde og huse ligger på hver side af Tingstedvej. De nyeste enfamilieshuse er lokaliseret i området syd for Thorsbrovej. Byen ligger isoleret i landskabet omgivet af Hedeland Naturpark mod vest og marker mod øst, men tæt på den lille bebyggelse Stærkende syd for byen. Brandhøjgårdsvej fører den gennemgående trafik vest om Reerslev, og Tingstedvej har fartdæmpende foranstaltninger. Brandhøjgårdsvej er en del af margueritrutens strækning Hedehusene-Stærkende-Vindinge-Roskilde. Byen har kirke og skole.

.

Centralt i Reerslev mødes byens to hovedveje Thorsbrovej og Tingstedvej. Thorsbrovej fortsætter mod øst ud i Torslundevej, der leder til den mindre by Torslunde i Ishøj Kommune ca. 4 km væk. Tingstedvej løber mod nord, hvor den støder til Brandhøjgårdsvej, der fortsætter til Hedehusene ca. 3. km nord for Reerslev.

.

Reerslev har en befolkning på 646 og et areal på 50 ha og ligger i Høje-Taastrup Kommune. Byen, der ligger ca. 7 km sydøst for Roskilde og ca. 26 km vest for København, ligger på en randmoræne i det kuperede landskab lige øst for de store, tidligere grusgrave i Hedeland. Præstehøj og Maglehøj på hhv. 60 og 69 m.o.h. er en del af dette landskab. En del af byens tidligere marker blev udnyttet til grusgrave, der nu indgår i Hedeland Naturpark.

Stednavnets betydning

Stednavnet Reerslev er nævnt første gang i et originaldokument dateret 1257 i formen R[et]thaeslef. Blandt yngre kildeformer er 1464 Redersløffue, 1540 Reersløff og 1764 Reersløv. Forleddet er mandsnavnet gammeldansk *Rēthar i genitiv. Efterleddet er substantivet, gammeldansk lēf. Dette ord er beslægtet med det nudanske substantiv levn og betyder i stednavne »noget efterladt/overladt«, rimeligvis »arvet gods«. Stednavnets betydning er »Rēthars arvegods«.

Mere om stednavnet i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer