Det centrale Sengeløse, 2018. Fra landsbyen med gadekæret stråler byens veje ud i alle verdenshjørner. Sengeløse Skole forbinder den ældre bebyggelse med Sengeløse Vest, der ud mod skolen har et grønt område med idrætsanlæg og hal. Nordøst for byen, uden for kortudsnittet, er et nyt parcelhuskvarter opført ud mod Ole Rømers Vej. Der er indkøbsmulighed hos byens brugs ved Landsbygaden.
.

Sengeløse har en befolkning på 1.550 og et areal på 89 ha og ligger i Høje-Taastrup Kommune. Byen afgrænses af Ågesholmsvej mod syd og Vasby og Sengeløse Moser mod nord. Byen ligger ca. 11 km nordøst for Roskilde og 4 km nord for Høje Taastrup. Landsbygaden omkranses af beboelseshuse og gårde, hvoraf nogle har stråtag. Vest for landsbyen ligger Sengeløse Vest med enfamilieshuse i blandede stilarter og med et industrikvarter syd for Stendiget-Spangåvej.

Stednavnets betydning

Stednavnet Sengeløse er nævnt første gang i et dokument fra *1178 (afskrift ca. 1400) i formen Siængeløse. Den ældste originalform er 1271 Sengiløs. Yngre former er fx 1388 Syængæløsæ, 1488 Sengeløse og 1593 Sengeløes. Navnets tolkning er afhængig af bestemmelsen af efterleddet. Dette kan være -løse, et gammelt substantiv med betydningen »lysning«, eller adjektivsuffikset -løs, der i sammensætninger med substativer betyder »mangel«. Dette suffiks indgår i stednavne med nedsættende betydningsindhold. Forleddet i en sammensætning med det gamle -løse kan være en indbyggerbetegnelse, gammeldansk *sǣingar med betydningen »søbeboerne«. Kildeformer med enstavet form af efterleddet, herunder i den ældste originalform, og andre sproglige forhold sandsynliggør, at efterleddet snarest er adjektivsuffikset -løs. Forleddet er da rimeligvis substantivet seng, og navnet betyder da »stedet med mangel på senge«.

Mere om stednavnet i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer