Det centrale Hedehusene, 2018. Hovedgaden, der krydser under jernbanen, er byens vigtigste handelsgade. En- og tofamilieshuse er byens dominerende boligform. Erhvervsområderne findes dels vest for byområdet mellem Hovedgaden og motorvejen, dels mod øst ved Baldersbuen. Det tidligere erhvervsområde syd for stationen, Nærheden, er nu et nyt byudviklingsområde, en del af det såkaldte ECO-Life-projekt.
.

Hedehusene har en befolkning på 11.990 indbyggere og et areal på 644 ha og ligger i Høje-Taastrup Kommune. Byen ligger ca. 7 km øst for Roskilde og afgrænses mod nord, vest og syd af Nørreled, Vesterled og Hedeland, mens den mod øst er sammenbygget med Baldersbrønde. Området gennemskæres af Holbækmotorvejen, jernbanen og Roskildevej.

Byen ligger i et morænelandskab fra sidste istid, hvis sten-, grus- og lerforekomster tidligere har givet mulighed for industriel udnyttelse.

Stednavnets betydning

Stednavnet Hedehusene er tidligst nævnt 1702 i formen Hedehuset. I 1706 optræder formerne Det mellemste Hedehus og Det nordre Hedehus, og fra 1720 kendes formen Hedehus. En kildeform svarende til den moderne navneform i flertal, bestemt form Hedehusene, er nævnt første gang 1733. Forleddet er substantivet hede, og efterleddet er substantivet hus oprindelig i ental. Navnet betyder således »huset/husene på heden« med sigte til beliggenheden i landskabet Heden.

Mere om stednavnet i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Høje-Taastrup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer