På Alstrup Hede i det sydlige Himmerland lå i middelalderen en mindre landsby, en såkaldt torp. I 1487 omtales den som »Alstrup gardested«, dvs. Alstrup gårdsted. Den opstod i 1000-1200-tallet ved udflytning, måske fra sognets adelby (moderby) Kongens Tisted. Alstrup eksisterede muligvis endnu omkring år 1500, men blev sidenhen forladt.

I 1944 blev torpens synlige markagre, vejspor, stensatte diger, gadekær og mosehul samt forten arealfredet. I 2003 og 2006 blev der ved udgravninger uden for det fredede areal fundet diger og huse med jordgravede stolper. Torpens gårde dækker dermed et større område, end fredningen giver indtryk af.

Videre læsning

Læs mere om bebyggelse og erhverv i middelalderen i Rebild Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Arkæologi 1536-1850