Amtshus (Kreishaus), Aabenraa
.

Amtshus (Kreishaus), Aabenraa ligger på H.P. Hanssens Gade 42 i Aabenraa Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Amtshuset, H.P. Hanssens Gade 42 i Aabenraa er opført af arkitekt Jablonowski i 1901 i den tyske periode.

Efter genforeningen i 1920 blev bygningen anvendt som amtshus for Aabenraa Amt og senere af Statsamtet. I begyndelsen af 2006 overtager Stenbjerg Ejendomme bygningen fra den daværende Slots- og Ejendomsstyrelse, og den anvendes nu til kontorer for privat administration, herunder for Stenbjerg Ejendomme.

Beskrivelse

Det trefløjede amtshus er opført i røde tegl med et stejlt tag, der er beklædt med røde falstagsten. Bygningen er forsynet med adskillige dekorationer i mur samt i og omkring vinduerne. Mange vinduer er tredelte. Soklen er beklædt med granitsten. Der er ikke bevaret nogen skorstene. De fleste vinduer er fornyet i begyndelsen af 1990'erne. Bygningen har kun en dør, som ligger ret gemt i vestfløjens østside. Gavlene varierer fra helvalm, over trekvartvalm til lodret gavl. Det sydvestlige hjørne er udbygget som et lille tårn med et svunget, teglhængt tag. Og på sydfløjens nordside er ligeledes etableret en tårnlignende udbygning, som rummer toiletterne. På et tidspunkt er der tilføjet en mindre tilbygning mod nord.

Fra hoveddøren kommer man ind i det imponerende trapperum, som sammen med salen på 1. sal er bygningens hovedattraktioner.

Fordelingsgange i stuen og på 1. sal fører frem til kontorerne. I fordelingsgangenes centrale dele er krydshvælvede lofter og murede buer, mens der i den østlige del af fordelingsgangene er flade lofter og murstenene er bemalinger. Alle vinduer med enkelte undtagelser er skiftet til termovinduer, mens de fleste døre og dørhåndtag er bevaret. I kontorerne er bræddegulv og forsænkede lofter.

Bygningens hovedopdeling er i vidt omfang som ved opførelsen. Tagetagen står som åbne, ubenyttede rum, ligesom kælderen.

Miljømæssig værdi

Bygningen ligger som en prægnant bygning i grænseområdet mellem havneområdet og den gamle by.

Kulturhistorisk værdi

Amtshuset er et eksempel på en statelig offentlig bygning fra den tyske periode.

Arkitektonisk værdi

Bygningen er en god repræsentant for den hanseatiske nygotiske stil med brug af rødt murværk med hvide detaljer, glaserede tegl og formsten, blændinger og buestik. Stilen prægede de større offentlige bygninger, som blev opført i den tyske periode.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links