Amtsskriver Jürgensens Hus
.
Amtsskriver Jürgensens Hus
.

Amtsskriver Jürgensens Hus ligger på Gråbrødrevej 2 i Tønder Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Gråbrødrevej 2 knytter sig i det ydre til det grundmurede toetages hus bestående af to vinkelret sammenbyggede fløje opført over en ældre hvælvet kælder. Huset fremstår pudset og hvidmalet med rødt sadeltag i teglsten og med to skorstene. Den kulturhistoriske værdi knytter sig især til husets historie og anvendelse. På gavlfacaden vendt mod hjørnet af Gråbrødrevej og Frigrunden er opsat et våbenskjold med årstallet 1649, hvilket er opførelsesåret for den første hus på stedet. Våbenskjoldet tilhørte amtsskriver Jürgen Jürgensen, som byggede den første ejendom opført i én etage over en hvælvet kælder og af nedbrydningsmaterialer fra Hertug Hans jagtgård Grøngård ved Lydersholm.I 1769 er bygningen registreret som grundmuret i 15 fag, og vinkelret herpå 16 fag. Husets indgangsdør stammer fra 1700 årenes slutning. Huset fik sit klassicistiske udtryk i 1850, hvor det overtages af staten. I den forbindelse forhøjes bygningen med to etager og fungerer herefter som amtsforvalterbolig. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi ved Amtsskriver Jürgensens hus sig til de bevarede, hvælvede kælderrum med teglstensgulve, revle- og fyldingsdøre med smedejernsbeslag og greb, samt til den bevarede kælderboks, hvor amtsforvaltningen har opbevaret fortroligt materiale gennem tiderne. Det er ligeledes af kulturhistorisk værdi, at ejendommen har bevaret sin hal med døre, gerichter, smedejernsbeslag og greb, samt den indvendige trappe til 1. sal. Ejendommen har været benyttet til amtskontorer og været i statens eje frem til for få år siden.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Amtsskriver Jürgensens hus knytter sig til bygningens beliggenhed ud til henholdsvis Gråbrødrevej og Frigrunden, hvor ejendommen fremstår med en markant bygningskrop, der udgør et væsentligt arkitektonisk element i Tønders gadebillede, og vidner om fortiden som øvrighedens bolig. I det ydre knytter de arkitektoniske værdier sig til facadernes klassicistisk udtryk, med sin glatte, hvide facade med en enkelt gesims og med sin stramme og rytmiske vinduesplacering, samt den markante gamle hoveddør. Der er pigstensbelægning langs flere facader og langs Gråbrødrevej er bibeholdt murede, hvide søjler, hvorimellem der tidligere har været hvidmalet stakit. Hoveddøren, indgangsdøren i gavlen mod Gråbrødrevej og de fleste vinduer er malet i en lys grå farve og fremstår dermed i en diskret kontrast til den hvide facade. Enkelte vinduesrammer samt en nyere dør på huset bagside er hvidmalede. De støbte sålbænke er malet i en mørkegrå farve og de mange smedejernsmurankre er sortmalede. I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til indgangspartiet, hvor der er bevaret trappeløb med balustre, samt adskillige gamle døre med gerichter og smedejernsdetaljer som gangjern, bukkehornsbeslag og låsetøj. Farveholdningen i rummet spænder fra en meget lys guldokker på væggene til guldokker og en mørkere okker på dørene til mørk okker med sort på trappens stødtrin, vanger og balustre. I kælderen er de bevarede hvælvinger, samt revle- og fyldingsdøre med smedejernsbeslag og greb ligeledes er med til at bidrage til husets arkitektoniske værdi.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links