Ved anlæggelsen af Asaa Havn opstod der en tange, som syd for havnen afsnørede en lagune. Lagunen fik navnet Krebsehavet, og den indgår i dag i Aså-Gerå Vildtreservat.
.
Aså-Gerå Vildtreservat omfatter Krebsehavet, Aså Enge, Gerå Enge og kysten ud for. Om vinteren er reservatet en vigtig rasteplads for eksempelvis de sangsvaner og canadagæs, der her har slået sig ned på Gerå Enge.
.

Aså-Gerå Vildtreservat dækker et areal på 702 ha, hvoraf de 258 ha er landarealer. Reservatet er af international betydning for lysbuget knortegås, gravand, ederfugl, sortand og fløjlsand. Af rastende vadefugle ses bl.a. lille kobbersneppe, islandsk ryle, hjejle og hvidklire, mens rødben, alm. ryle, vibe og strandskade samt småfugle som gul vipstjert, engpiber og kærsanger yngler i området.

Mod syd skyder Borgmestermolen sig et par hundrede meter ud i havet. Herfra kan man se ud over området. Lige før Asaa Havn er der et fugletårn, hvorfra man ligeledes har god udsigt.

Vildtreservatet indgår i habitatområdet Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord og fuglebeskyttelsesområdet Ålborg Bugt, nordlige del.

Videre læsning

Læs mere om Natur- og landskabsforvaltning i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning