På maleriet "Et foredrag i Dagmarsalen, Askov Højskole" fra 1903 har Erik Henningsen portrætteret flere af datidens kendte højskolefolk. På talerstolen står forstander Ludvig Schrøder, som var Askov Højskoles forstander i 41 år. Ved siden af talerstolen ses flere af skolens faste lærere, fx Jacob Appel og Poul la Cour, mens man på tilhørerrækkerne kan se Niels Ebbesen Grue, der senere tegnede Vejen Kunstmuseum, læne sig frem.
.

Rødding Højskole regnes sædvanligvis for at være den første af sin art i Danmark. Med tabet af Slesvig i 1864 flyttede den daværende forstander Ludvig Schrøder undervisningen nord for den nye grænse, og med en ny stifterkreds kunne han året efter åbne højskole i Askov, ca. 12 km nord for Rødding.

Selv om Askov Højskole blev grundlagt som en videreførelse af Rødding Højskole, blev den alligevel helt anderledes. Blandt andet indførtes »den udvidede højskole« fra 1878 med en række fag, som primært var for elever, der tidligere havde gået på højskole. På den måde tiltrak Askov Højskole højt kvalificerede lærerkræfter som fx fysikeren og opfinderen Poul la Cour, som lavede banebrydende forsøg med elproducerende vindmøller.

Begge højskoler har siden da undervist ud fra den grundtvigianske højskoletradition og med et værdigrundlag, der ifølge skolerne selv bygger på livsoplysning og undervisning i tilværelsens grundvilkår samt tidens og samfundets vigtigste spørgsmål.

Videre læsning

Læs mere om Uddannelse, sundhed og omsorg i Vejen Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Uddannelse, sundhed og omsorg