Befolkningsudviklingen i Rødding 1921‑2020.
.
Det centrale Rødding, 2020. Byens forretningsliv er koncentreret langs Rødding Vestergade, Rødding Torvet og Østergade. De mest markante bygninger er Rødding Skole ved byens indkørsel fra øst, Rødding Centret og kirkerne Sankt Povls Kirke og Rødding Kirke, hvorfra der er udsigt mod syd. Foruden byens stadion er de nærmeste grønne områder Rødding Skov nordøst for byen og Lystskoven mod syd. Uden for kortudsnittet ligger industriområdet nord for byen ved Industrivej.
.
Østergade i det centrale Rødding. I baggrunden til højre ses tårnet på Sankt Povls Kirke fra 1909. Umiddelbart vest for kirken ligger Rødding Højskole.
.

Højskolebyen Rødding har en befolkning på 2.678 og et areal på 2,3 km2. Byen ligger ca. 7 km syd for Kongeå i op til ca. 55 m.o.h. midt på Rødding Bakkeø, i et småbakket terræn. Byen krydses nord-syd af landevejen Foldingbro-Gram og øst-vest af Haderslev-Ribe-vejen. Fra Rødding er der ca. 16 km til Vejen, 20 km til Ribe og 34 km til hhv. Haderslev og Kolding. Den offentlige trafik besørges af Sydtrafik.

Torvet er byens centrum, der markeres af Hotel Rødding. Forretningslivet er koncentreret i Rødding Vestergade, Rødding Torvet og Østergade. Bebyggelsen er i 1‑2 etagers højde og domineres af røde teglsten. Enghaveplads er under omdannelse, da Brugsen er nedrevet til fordel for et grønt område ved parkeringsarealet ud mod Vestergade.

Almene boliger udgør en stor del af byens kvarterer i form af enfamilieshuse, rækkehuse og enkelte lave etageboliger. Den seneste byudvikling med nye kvarterer er Højskolevænget tæt på højskolen, og mod nordøst ved Bakkegårdsparken og Østerbyparken. Det tidligere slagteri ved den gamle Kleinbahn er revet ned, og et nyt kvarter er planlagt på arealet ved Rybnersvej. Byens kulturelle liv foregår – foruden på højskolen – i Rødding Centret, der rummer biograf, bibliotek, borgerservice, Danhostel samt sportshaller, svømmehal og en række andre idrætsfaciliteter.

Stednavnets betydning

Navnet kendes fra *ca. 1325, hvor det optræder i formen Røthing. I senere kilder findes det som Rodingh (1440) og Rødingh (1482). Navnet består enten af et gammeldansk substantiv *rythiung, »(skov)rydning«, eller en betydningsmæssigt tilsvarende afledning af det gammeldanske verbum rythiæ, »rydde«, eller substantivet ruth, »rydning«.

Mere om stednavne i kommunen

Videre læsning

Læs mere om byer i Vejen Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Byer