Bagergade 5 ligger på Bagergade 005 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet og har tinglyst bevaringsdeklaration.

Bygningshistorie

Bagergade er en af Svendborgs ældre gader og nævnes ved navnet Bagergade allerede i år 1435. Bagergade 5 blev opført i år 1742 og er Bagergades ældste endnu stående karnaphus. Bygningen har gennemgået større renoveringsarbejder i 1928, hvor husdybden blev øget med tre meter til gården, og pultkvisten mod gaden blev etableret.

Beskrivelse

Bagergade 5 ligger som det sidste af tre karnaphuse i en husrække, i Svendborgs gamle bykerne. Ejendommen består af et fredet forhus, et dermed sammenbygget sidehus samt et baghus.

Forhuset er i en etage over en kælder og er opført i bindingsværk. To fag mod gaden udgøres af en karnap i to stokværk, hvoraf det øvre er let udkraget og hvilende på en pudset, profileret fyldholt afbrudt af synlige, profilerede bjælkeender. Taget er et let opskalket tegltag behængt med røde vingetagsten, og i tagfladen ses flere støbejernstagvinduer. Mod gaden er en pultkvist med bindingsværksfront og hvidmalede, murede flunker og i rygningen en hvidkalket skorstenspibe med sokkel og tag. Karnappens tag er valmet og har en ældre vindfløj i rygningen. Facaden står med en kraftig, righoldig, olieret tømmerkonstruktion med gennemstukne bjælkehoveder og hvidmalede tavl i mønstermurværk over en sortmalet sokkel af kampesten. Den fritliggende gavl mod vest står sort opstolpet. Gårdsiden er grundmuret og vandskuret i lys orange med en enkel, hvid hovedgesims, murede stik og støbte sålbænke. Mod gaden ses en nyere, men traditionelt udført, tofløjet, flammeret port flankeret af sortmalede granitafvisere. I porthammeren er inskriptionen "CAS", "BYST", "ANNO 1742", "n 17, KMD", "MQR" og en halvmåne og en stjerne udskåret. Mod gaden er endvidere to trapper i granit med sortmalede stødtrin, den ene trappe uden værn og den anden med et enkelt smedejernsværn og mægler i granit. Trapperne leder henholdsvis til en ældre butiksdør med opsprosset rudeparti og til en ældre, rigt detaljeret hoveddør med overvindue af blyindfattede, farvede ruder. På gårdsiden er en kældertrappe i granit og to ældre fyldingsdøre med opsprossede vinduespartier, der udvendigt er forstærket med plader. Vinduerne er mestendels ældre, torammede, seksrudede vinduer foruden et ældre, stort, tolvrudet vinduesparti mod gaden og kældervinduer mod gården og i gavlen. Vindueskarmene er malet blå mod gården og grønne mod gaden, mens rammerne er hvide.

I det indre er en ældre rumplan bevaret med butikslokale og stue mod gaden, køkken mod gården samt værelser, bad og køkken i tagetagen. Kælderen har flere opbevaringsrum. Bygningen er generelt præget af en traditionel materialeholdning, og der er bevaret flere ældre bygningsdele og -detaljer, herunder bræddegulve, pudsede vægge, inddækkede loftsbjælker med pudset loft, plankegulve, fyldingsdøre, gerichter, greb og beslag.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi for Bagergade 5 knytter sig til bygningens beliggenhed i den gamle, let krogede Bagergade, hvor den indgår i husrækken af velbevarede karnaphuse, der bidrager væsentligt til Bagergades harmoniske og stemningsfulde gadeforløb.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig til bygningen som et af Svendborgs bevarede karnaphuse, en bygningstype der tidligere har været karakteristisk for byen. Hertil kommer bygningens righoldige og kraftige bindingsværkskonstruktion, der på traditionel vis er forsynet med fodrem, korte skråbånd, der på Fyn kaldes halvranker, og gennemstukne bjælkeender. Brugen af de mange skråbånd er inspireret af 1600-tallets bindingsværkshuse, mens den profilerede fyldholt med gennemstukne bjælkeender skåret i samme profil blev udbredt i 1700-tallet.

Den righoldige og kraftige tømmerkonstruktion, karnappens udkragede stokværk og pudsede, profilerede fyldholt, den høje kampestenssokkel og den fint detaljerede hoveddør, vidner om de midler og den omhu, der er lagt i, at bygningen skulle fremstå præsentabel i gadebilledet. I kontrast hertil kommer den udvidede, enkle, grundmurede gårdside, der har en mere funktionel karakter. Endvidere kommer de ældre bygningsdele og -detaljer, herunder granittrapperne og smedejernsværnet samt porthammeren, der stadfæster bygningens opførelsesår og med initialerne formentlig refererer til bygherren og hans hustru.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til den bevarede ældre grundplan med ændringer fra 1920'erne, hvor en gennemgående forstue på traditionel vis giver adgang til butikslokalet til den ene side og boligen til den anden side. Boligen er indrettet med den fine stue i karnappen ud mod gaden og køkken ud mod sidehuset. Fra forstuen er adgang til kælderens opmagasineringsrum og første salens værelser og endnu et lille køkken fra 1920'erne. Hertil kommer til de ældre bygningsdele og detaljer, herunder loftsbjælker og 1800-tals fyldingsdøre med gerichter, greb og beslag.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi for Bagergade 5 knytter sig til bindingsværksfacaden med de mange skråbånd og mønstermurværk, der sammen med den høje karnap, pultkvisten, de ældre døre med granittrapper foran og den flammerede port giver bygningen et solidt, rigt og karakterfuldt ydre, der forankres af den sortmalede kampestenssokkel.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links