OS, set fra VSV
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
523619
Sted- og lokalitetsnummer
060404-30
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bautasten, Frennemark A. En bautasten 100 x 50 cm ved grunden, spidser til for oven, 225 cm høj. Bautastenens smalsider er mod vestnordvest-østsydøst.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEnkelte smukke høie Bautasten [sb.89A-C] sammesteds.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTre høje Bavtastene. [Sb.89A-C].
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stenens højde er 2,25 m.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Diverse sagsbehandling - KUAS, FortidsminderDokument fra 1870-12-23 med nedenstående fredningsbeskrivelse præciseres i ny tinglysning opdelt på de enkelte anlæg: Ejerlav: Frennemark Tingl.: Dekl. (afskrift) 8.juni 1899, ikke tinglæst. dette er en købekontrakt ml. staten og Svaneke by- råd. (bemærkng fra EDB.registrering). Bautastenplads og hustomt. Bautastenplads samt hustomt fra middelalderen. Ejerlav: Ibsker Tingl.: 23/12 1870, Bornholms Kommandantskab Afmærkn.: MS 1901, lærer J.A. Jørgensen. 3 bautasten (en af disse er 2,8 m høj) samt en stump af en fjerde. 19 m jord til alle sider om hver bautasten samt det mellem disse cirkler liggende areal er medindbefattet i fred- ningen NMI: Tre høje bautastene.

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links