Oversigt, set fra VNV
.
Oversigt, set fra SSV
.
Oversigt, set fra V
.

Faktaboks

Kommune
Bornholms Regionskommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
52348
Sted- og lokalitetsnummer
060305-39
Anlæg
Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.); Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Original fredningstekst

3 stående og 4 væltede bautasten: 1 stående (1,40 m høj) bautasten øst for gården, een ståen- de (1,85 m høj) bautasten 10 m NØ herfor og endnu en ståen- de (2 m høj) bautasten 25 m længere mod øst. 25 m syd for sidstnævnte bautasten 4 væltede bautasten liggende på ræk- ke i øst-vest. (beskrivelse fra 1966).

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Lille Bjerregaards Bakken findes en Del omfaldne Bautastene [sb.39] samt enkelte Røser [sb.39A]. Vedel anfører 1872 2 store staaende og 4 omfaldne Bautastene. Den ene af de staaende er senere falden om. Samtlige Stene ville forhaabentlig snart blive genopreiste.
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid]6 væltede og 1 staaende Bautasten paa Lille Bjerregaardsbakken, nemlig 5 væltede i en Linie stik Ø for Gaarden, een staaende og een væltet 25 m N herfor. I Løkke.[
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1964
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid3 stående og 4 væltede bautasten: 1 staaende (1,40 m høj) bautasten øst for gården, 1 stående (1,85 m høj) bautasten 10 m NØ herfor og endnu en stående (2 m høj) bautasten 25 m længere mod øst. 25 m syd for sidstnævnte bautasten 4 væltede bautasten liggende på række i øst-vest. J.nr. F.104/64.
1964
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1964
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
2008
Museal besigtigelse - Det Kulturhistoriske CentralregisterDen nordligste stående sten, 1,9 m h. i Ø-V orienteret række af stående og liggende bautasten på skråning øst for gården op mod rand af stenbrud.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, Arkæologi”Lille Bjergebakke F” Bautasten Væltet bautasten, liggende på nordsiden af skråningen væk fra stenbruddet. Det nordlig spids af sten er slået af. Stenen har dimensionerne 175x90x50 cm.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Bautasten

Bautasten er aflange, opretstående sten sat over en gravlagt person som en del af gravstedet. Nogle bautasten er sat, uden at der findes en grav, og derfor rejst som en slags kenotaf over en person, som døde et andet sted. Bautasten kendes fra flere steder i landet og findes i meget stort tal på Bornholm. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links