anlæggets nordmur set fra Ø
.
murrester med vægkroge
.
anlæggets østmur og armeringsjern set fra oven Ø
.

Faktaboks

Kommune
Haderslev Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
390865
Sted- og lokalitetsnummer
200402-285
Anlæg
Befæstning, Udateret (dateret 1014 e.Kr. - 1918 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg, hvis oprindelige kontur er delvist intakt, betondækslet er helt bortsprængt og der stikker armeringsjern ud overalt. Det fredede anlæg måler ca. 7,5 m NØ-SV og 11,5 m NV-SØ.

Undersøgelseshistorie

2015
Museal besigtigelse - Haderslev MuseumBesigtigelse af anlæg fra Sikringsstilling Nord for at udarbejde forslag til fredningstekst: Del af forsvarsanlæg (tysk militæranlæg og Sikringsstilling Nord). Sprængt betonanlæg, hvis oprindelige kontur er delvist intakt, betondækslet er helt bortsprængt og der stikker armeringsjern ud overalt. Det fredede anlæg måler ca. 7,5 meter NØ-SV og 11,5 meter NV-SØ. Anlægget er identisk med Premierløjtnant S. F. H. J. Bjørkes rapport 1922, afsnit 3, bilag VIII, type T. Ifølge Mogens Scott Hansen er det nr. 198 af typen: Observationsbunker med mandskabsrum. Oprindeligt har anlægget bestået af et ca. 9 meter langt rum med to 0,6 meter brede indgange fra syd. På anlæggets nordside har været et mindre og højere liggende rum forbundet med det store rum med en trappe. Den indvendige ståhøjde har været 1,8 meter. Bunkeren er beliggende i plantage nær sti. Hele anlægget er svært tilgængeligt og meget tilgroet i krat og buske.
2015
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links