Oversigt - fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
3030135
Sted- og lokalitetsnummer
020307-228
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Batteri. Ca 80 m langt, orienteret NV-SØ. Samlet udstrækning i bredden er ca 25 m. Forrest - mod NØ - en ca. 9 m bred og op til 2 m dyb grav. Bag denne en ca. 6 m bred vold, hvis krone ligger ca 3 m over gravens bund. Fra volden stikker 5 traverser bagud og giver plads til 4 standpladser for kanoner. Hver travers måler ca 6 x 5 m og er lidt højere end voldkronen. I volden foran standpladserne er der lave sænkninger - skydeskår. Bagest, langs batteriets SV-side, en ca. 3 m bred og op til 1 m dyb løbegrav, som forbinder standpladserne.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links