Sophus Schandorph af P.S. Krøyer, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313011
Sted- og lokalitetsnummer
020306-388
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:11 Forsvarsanlæg. Østre Anlæg – Københavns Befæstning. Arealet i Østre Anlæg er 235 x 670 m stort. Østre Anlæg er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning. Den fortidsmindefredede del af Østre Anlæg omfatter Peuchlers Bastion samt spidsen af Rosenkrantz Bastion. Endvidere hele Quitzous Ravelin og hele Peuchlers Ravelin. Hertil de tilhørende vold- og ravelingrave og dele af det foranliggende glacis. Endelig kurtinen mellem Peuchlers Bastion og Quitzous Bastion med tilhørende voldgrav.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBefæstning
2016
Museal besigtigelse - Kroppedal Museum, ArkæologiFredningsbeskrivelse: Østre Anlæg er anlagt på en del af Københavns bastionære befæstning fra 1600-tallet. Den fortidsmindefredede del af Østre Anlæg omfatter Peuchlers Bastion anlagt ml. 1647 og 1650 samt spidsen af den samtidige Rosenkrantz Bastion. Endvidere hele Quitzous Ravelin anlagt 1705 og hele Peuchlers Ravelin anlagt 1647. Hertil de tilhørende vold- og ravelingrave og dele af det foranliggende glacis. Endelig kurtinen mellem Peuchlers Bastion og Quitzous Bastion. Sidstnævnte bastion giver i dag plads til Statens Museum for Kunst og er ikke fredet, men det er den foranliggende voldgrav. Bemærkninger: Quitzous Ravelin er anlagt med foranliggende tør grav. Peuchlers Ravelin er anlagt med foranliggende vandfyldt ravelingrav. I forbindelse med at voldanlægget i 1876-77 blev omformet til park, blev de to raveliner i 1878 forbundet med hovedvolden med de endnu eksisterende to dæmninger over voldgraven. Den vestlige grav foran Peuchlers Ravelin blev opfyldt i 1944-47, da der blev anlagt en Rosenhave, og i 1947 blev et rhododendronanlæg placeret i ravelinens østlige strube. Peuchlers Bastion er den bedst bevarede bastion fra Københavns Vold, men er noget afgravet på indersiden. Af monumenter rummer parken bl.a. billedhuggeren Louis Hasselriis Danmarks Monument (1897). Endv. buste af forfatteren Sophus Bauditz udført af Aksel Hansen, statue af komponisten Niels W. Gade udført af Vilh. Bissen og buste af forfatteren Sophus Schandorph udført af P.S Krøyer. Endv. legepladser og boldbaner.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, Arkæologi

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links