Krigergrav
.
Krigergrav
.
Krigergrav
.

Faktaboks

Kommune
Københavns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
313048
Sted- og lokalitetsnummer
020306-727
Anlæg
Krigergrav, Nyere tid (dateret 1864 e.Kr. - 1864 e.Kr.)

Original fredningstekst

Fr.nr. 3130:48 Krigergrav, Holmens Kirkegård. Gravstedet er 250 x 270 cm stort, og omkranset af et 100 cm højt støbejernsgitter. I midten ligger en gravplade med en inskription over sekondløjtnant Peter Nicolaj Carl Christian de Seue. Gravstedet er sat over sekondløjtnant Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, der blev født i København den 15. december 1839. P.N.C.C. de Seue blev skriver i generalpostdirektoratet i 1858, og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861. Han faldt ved Dybbøl den 16. april 1864, og begravet på Holmens Kirkegård den 28. april 1864.

Undersøgelseshistorie

2017
Diverse sagsbehandling - KulturstyrelsenKrigergrav. Gravstedet er 250x270 cm stort, og omkranset af et 100 cm højt støbejernsgitter. I midten ligger en gravplade med en inskription over sekondløjtnant Peter Nicolaj Carl Christian de Seue. Gravstedet er sat over sekondløjtnant Peter Nicolaj Carl Christian de Seue, der blev født i København den 15. december 1839. P.N.C.C. de Seue blev skriver i generalpostdirektoratet i 1858, og udnævntes til sekondløjtnant af reserven i 1861. Han faldt ved Dybbøl den 16. april 1864, og begravet på Holmens Kirkegård den 28. april 1864.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kulturstyrelsen

Krigergrav

Krigergrave er gravsteder over faldne soldater. Oftest er krigergravene sat over soldater, der faldt i kamp. I visse tilfælde har det ikke været muligt at foretage begravelse af den faldne soldat, som kan være faldet langt fra landets grænser, og derfor findes der på flere kirkegårde mindesteder over soldater, som er gravlagt langt fra hjemegnen. Krigergravene er oftest rejst over danske soldater, men kan også være sat over soldater fra fjendens side. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links