4622 kort på formidlingsskilt_rød stjerne viser omtrentlig placering af dette stykke. Set fra N.
.
4621 formidlingsskilt ved volden. Set fra N.
.
4618 oversigt. Set fra SV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442126
Sted- og lokalitetsnummer
070408-18
Anlæg
Befæstning, Historisk Tid (dateret 1600 e.Kr. - 1699 e.Kr.)

Original fredningstekst

Forsvarsanlæg.. Voldresten består af en ca. 6,5 m bred og op til ca. 1,5 m dyb voldgrav og vest herfor et 1,5-6 m bredt stykke af voldfoden. Hele voldresten med -grav er ca. 35 m lang og græsklædt med enkelte træer og buske. Det fredede areal, som er ca 35 m langt nord-syd og 8-12,5 m bredt, er beliggende i matriklens sydøstlige hjørne med voldgraven grænsende op til matr.nr. 534-d. Mod syd grænser arealet op til matr.nr. 14-e.

Undersøgelseshistorie

2002
Byggeri og anlæg - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2002
Museal prøvegravning - Lolland-Falsters Stiftsmuseum
2002
Tinglysning - Kulturstyrelsen
2004
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2014
Museal rekognoscering - Museum SydøstdanmarkPå volden er placeret et endestykke fra en kanon, der angiveligt skulle være hentet op af dykkere ved Trælleholm. Kanon fra en svensk stilling på Trælleholm i 1658.
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links