9405 oversigt. Set fra SØ.
.
9383 oversigt af NV-ende. Set fra NV.
.
9382 oversigt af SØ-ende. Set fra NV.
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442118
Sted- og lokalitetsnummer
070408-26
Anlæg
Forsvarsvold, Historisk Tid (dateret 1513 e.Kr. - 1708 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejer: Forsamlingshuset ejer matr.nr. 657a. Voldrest Voldresten består af en ca. 55 m lang og ca. 2 m høj jordvold, hvis beliggenhed og udstrækning fremgår af vedlagte deklara- tionsrids, hvorpå også fredningsgrænsen, der forløber langs voldens fod, er indtegnet. Det fredede areal er bevokset med træer og buske. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, planering, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Genbeplantning må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldrest i Nakskov by, 2 x 55 x 17 m. Voldens NV.ende ind mod matr. 657a (Forsamlingshuset) skæmmes af betragtelige mængder affald, hvoraf hovedparten (for ikke at sige det hele) utvivlsomt stammer fra ejendommen matr. 657a. Det gælder således flere forenings- juletræer, stole m.m. Forsamlingshusets bestyrer søgt kontaktet uden held. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2010
Planlagt byggeri/anlæg - Museum Lolland-FalsterPlanlagt opførelse af elevatortårn på nordsiden af Nakskov Byskole.
2010
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2010
Beskadigelse/hærværk - Museum Lolland-Falster6.10 m langt stykke af byvolden afgravet i forb. med anlæggelse af elevatortårn.
2010
Museal besigtigelse - Museum Lolland-FalsterOvervågning af retablering af den beskadigede del af byvolden, samt registrering og opmåling af voldstykket.
2015
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk.

Forsvarsvold

En forsvarsvold er en række af lave, langstrakte volde med tilhørende voldgrave. Forsvarsvolde findes rundt om i Danmark, overvejende i Jylland. Kun få er arkæologisk undersøgt og endnu færre dateret. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links