4601 oversigt. Set fra NV.
.
4598 oversigt. Set fra S.
.
Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Lolland Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
44205
Sted- og lokalitetsnummer
070402-18
Anlæg
Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Del af skanseanlæg. En vinkelformet, ca. 1 m høj jordvold, hvis spids vender mod øst. De to sider er henholdsvis ca. 10 og ca. 20 m lan- ge. Volden er ca. 7 m bred og græsklædt. Volden er beliggende på vestsiden af "Kuddeholm" ved strand- brinken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldrest, formentlig udgørende en del af en østvendt bastion i ellers forsvundet skanseanlæg. Mål 1,8 x 27,5 x 17 m. Volden danner en vinkel på ca. 90°, hvis ben er hhv. 23 og 13 m lange i S og N. På Ø-siden af volden ses endnu rester af en 3-5 m bred fyldgrav, som er medregnet i måltagningen. Volden hæver sig indtil 1,8 m over strandengsniveauet i Ø. På V-siden er anlægget udsat for kysterosion, jfr. foto. Kysten er helt lokalt ud for anlægget søgt sikret ved pålægning af et primitivt betondække, som dog også er underskyllet og rykket ud fra den lave brink, det skulle beskytte. To kommunale bænke er placeret hhv. N og S for volden langs den spadseresti, som langs kysten fører hen oevr dette. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkDel af skanse. To voldstykker mødes i en spid, der vender mod øst. Den længste vold i nord, der er ca. 18 m lang, har retningen NV-SØ. Den korteste vold i syd, der er ca. 10 m lang, har retningen NØ-SV.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links