7288 vold mod N
.
7276 byport mod Ø
.

Faktaboks

Kommune
Vordingborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
412835
Sted- og lokalitetsnummer
050509-98
Anlæg
Befæstning, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Ejerlav: Stege bygrunde matr.nr. 276a og umatr. areal af Lohmannsvej og Stege markjorder matr.nr. 147a. Steges middelalderlige bybefæstning. Steges middelalderlige bybefæstning strækker sig i en halv- kreds fra Ulvsund i vest til Stege Nor i syd. Befæstningen består af en tør grav med rester af en syd, sydvest og vest for beliggende vold. Voldkronens højde i forhold til gra- vens bund varierer fra 1,5 til 2 m ved enderne af befæstnin- gen til ca. 8 m på den højeste sted mellem Mølleporten og Rådhusgade. Befæstningsanlægget er udlagt til offentlig park og delvis bevokset med større og mindre træer. På den sydligste del af det fredede areal ligger et vandværk. Det fredede areal gennemskæres af 3 veje. Det fredede areals udstrækning fremgår af vedlagte kort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Fældning og nyplantning af træer må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Det på det fredede område beliggende vandværk er ikke omfattet af den- ne fredning.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidOm Stege Bys Vold, der i sin Art er et enestaaende Befæstningsmonument fra den sene Middelalder her i Landet se. F. Læssøes Indberetning fra 1846 (i ant-topogr. Arkiv). Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStege Byfæstning. Steges middelalderlige byfæstning strækker sig i en halvkreds fra Ulvsund i vest til Stege Nor i syd. Befæstningen består af en tør grav med rester af en indenfor liggende vold. Voldkronens højde over gravens bund varierer fra 1,5 - 2 m ved enderne af befæstningen til ca. 8 m på dens højeste sted mellem Byporten og Rådhusgade. Befæstningsanlægget er udlagt til offentlig park. På den sydligste del af det fredede areal ligger et vandværk. Det fredede areal gennemskæres af 3 veje. Bevoksning: 1981: Græs og Løvtræer
2004
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2004
Museal prøvegravning - Museerne.dkTo undersøgelsesgrøfter tværs gennem Stege Bygrav på strækningen mellem Langgade og Ulfshalevej viste, at graven har en bredde af ca. 12 m med forholdsvis stejl side mod Byvolden og en svagere skråning ud mod det åbne land. Der var ingen spor af ydre befæstninger og graven er opfyldt af ler-og sanflag aflejret i stillestående vand.
2006
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Uspecificeret aktivitet - KulturstyrelsenAreal i Fund & Fortidsminder rettet så det svarer til det oprindelige fredningsrids fra 1971.

Befæstning

Befæstninger er militære forsvarsanlæg, såsom voldsteder, forter, batterier, skanser, skyttegrave og skydestillinger. Militære befæstninger kendes fra jernalderen, middelalderen og nyere tid (500 f.v.t.-i dag). Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links