Grafen viser udviklingen i den nuværende Frederikssund Kommune (blå linje, se værdier på venstre akse) og landet som helhed (lyseblå linje, se værdier på højre akse).
.

Ved folketællingen i 1787 var der 6.793 indbyggere i den nuværende Frederikssund Kommune, der da bestod af 17 landsogne og den lille købstad Slangerup med 311 indbyggere. I 1809 blev Slangerup nedlagt som købstad, og samme år overtog Frederikssund købstadsrettighederne. Men først i 1845 havde Frederikssund flere indbyggere end Slangerup, nemlig 646 mod 583. Befolkningstallet i kommunen var samme år 11.015, hvorefter det steg svagt indtil 1880. Befolkningstallet var nogenlunde stabilt indtil 1935, hvorefter det var i konstant stigning. Særligt fra 1960 til 1976 oplevede kommunen en kraftig befolkningsvækst grundet tilflytning til Frederikssund og Slangerup. I 1970 var der 27.947 indbyggere i den nuværende Frederikssund Kommune med 11.272 indbyggere i Frederikssund og 3.036 i Slangerup. I 2017 var kommunens befolkningstal steget til 45.036, hvoraf 16.186 indbyggere boede i Frederikssund, og 6.864 i Slangerup.

Videre læsning

Læs mere om Historie i Frederikssund Kommune

Se alle artikler om Befolkningsudvikling